GROW MOBILE – MOBILNE APLIKACIJE KAO PODRŠKA RAZVOJU TURISTIČKE PONUDE

GROW MOBILE – MOBILNE APLIKACIJE KAO PODRŠKA RAZVOJU TURISTIČKE PONUDE

U sklopu razvoja naprednih i inovativnih rješenja za upravljanje  turističkim destinacijama, Regionalna razvojna agencija Međimurje REDEA d.o.o. sudjeluje kao partner na projektu „Grow Mobile“, gdje će sudjelovati u procesu implementacije sustava, podizanja svijesti o iskoristivosti i potencijalu sustava u svrhu promocije regija te osposobljavanje dionika u Međimurskoj županiji.

Tehnološko Inovacijski Centar Međimurje d.o.o. sudjeluje u projektu kao pružatelj tehničke podrške i ekspertize kod same implementacije sustava.
 
Projekt Grow Mobile pokrenut je s ciljem implementacije inovativnih mobilnih aplikacija koje će doprinijeti boljem razvoju usluga u sklopu turističke ponude regija. U projektu osim REDEA-e i TIC-a sudjeluju i po dva partnera iz Njemačke i Bugarske. Sam projekt obuhvaća analizu postojećih uslužnih rješenja u regijama gdje takva ili slična rješenja već postoje, prijenos dobrih praksi i iskustava, te uspostavljanje platforme koja će pomoći kreatorima turističkih usluga i sadržaja u osmišljavanju novih i inovativnijih rješenja u svrhu stvaranja inovativnije turističke ponude. 
 
Sam projekt je pokrenut na inicijativu Europskog saveza mobilnosti i mobilnih industrija (EMMIA) koji slijedi okvir inovacijske politike definiran od strane Europske komisije a koja definira stratešku inicijativu okupljanja stvaratelja politike i predstavnika industrije, kao što je navedeno u Integriranoj industrijskoj politici u globalizacijskoj eri (An Integrated Industrial Policy for the Globalisation Era).
 
Galielo i EGNOS, europski globalni sustavi za satelitsku navigaciju, koji su trenutno najveći europski zajednički projekti, od kojih je jedan u planu postati primjenjiv 2014. godine, a drugi se već koristi i posjeduje certifikat, pružit će podršku u svrhu točnosti i pouzdanosti kod različitih vrsta usluga koje su vezane na određenu lokaciju. 
 
Europski savez mobilnosti i mobilnih industrija (EMMIA) okuplja regionalne i nacionalne stvaratelje politike kao i stručnjake na europskoj razini s ciljem razvijanja održivih rješenja u području mobilnosti i mobilnih usluga, a kroz poboljšanje postojećih i planiranih inicijativa te povećanje transnacionalnih suradnji na tom području.
 
Savez obuhvaća pravilnik o platformi za edukaciju i pet pilot aktivnosti pokazatelja na većim područjima sa svrhom potpore održivog turizma u ruralnim sredinama te pristupa sredstvima financiranja, s ciljem poboljšanja interoperabilnosti mobilnih usluga.
 
Očekuje se pokretanje javnog i privatnog financiranje od 30 milijuna eura u svrhu mobilnosti i industrije mobilnih usluga. Ukupno 31 organizacija iz 14 europskih država i 4 europske organizacije čine osnovne aktere ove inicijative.