GODIŠNJA KONFERENCIJA MRRFEU – POČETAK PARTNERSKIH KONZULTACIJA

GODIŠNJA KONFERENCIJA MRRFEU – POČETAK PARTNERSKIH KONZULTACIJA

Ovogodišnjom konferencijom Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije započete su partnerske konzultacije odnosno javna rasprava o područjima koja će se financirati iz EU fondova u idućoj financijskoj perspektivi 2014. – 2020. Važnost strateškog opredjeljenja za područja u koja će se ulagati svakako je činjenica da je Hrvatska u pretpristupnom razdoblju imala na raspolaganju oko 150 milijuna eura godišnje, dok će nakon pristupanja taj iznos porasti na oko 1,4 milijardu eura svake godine. Na taj će način upravo sredstava iz EU fondova biti glavni pokretač javnih investicija u nadolazećem razdoblju, istaknuo je potpredsjednik Vlade i ministar regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, prof. dr. sc. Branko Grčić otvarajući godišnju konferenciju ministarstva pod nazivom „Ususret EU fondovima“.


Sudionici konferencije imali su priliku doznati važne informacije o sustavu i pravilima vezanim uz korištenje sredstava iz strukturnih i kohezijskog fonda te predradnjama koje RH u tu svrhu odrađuje, a vezane su uz razvojno planiranje i pripremu projekata. Treba napomenuti da će se u prvih nekoliko mjeseci po pristupanju Hrvatske Europskoj uniji provoditi reakreditacija naših institucija, što je već neformalno počelo, pa se prvi natječaji iz strukturnih fondova očekuju polovicom listopada ove godine.


Nakon uvodnih govora uslijedile su panel rasprave o 11 tematskih ciljeva EU odnosno o jačanju istraživanja, tehnološkog razvoja i inovacija, potom povećanju pristupa, korištenja i kvalitete informacijskih i komunikacijskih tehnologija, kao i jačanju konkurentnosti malih i srednjih poduzeća, očuvanju zdravog okoliša, prilagodbi klimatskim promjenama, promicanju održivog transporta, promicanju zapošljavanja i podršci mobilnosti radne snage, zatim promicanju socijalnog uključivanja, ulaganju u obrazovanje, vještine i cjeloživotno učenje te jačanju institucionalnih kapaciteta i učinkovite javne uprave. Uskoro će svoje mišljenje o predloženim prioritetnim područjima ulaganja putem elektroničkog obrasca na stranicama ministarstva moći dati svi zainteresirani dionici.


Drugi dan konferencije bio je posvećen najavama izmjena koje će donijeti novi Zakon o regionalnom razvoju čije se donošenje očekuje do kraja ove godine, kao i pravilima koja će vrijediti u prijavama i provedbi projekata financiranih iz strukturnih i kohezijskog fonda EU koja će biti finalizirana do kraja lipnja.