GLAVNE MJERE ZA POMOĆ GOSPODARSTVU USLIJED PANDEMIJE UZROKOVANE KORONAVIRUSOM

GLAVNE MJERE ZA POMOĆ GOSPODARSTVU USLIJED PANDEMIJE UZROKOVANE KORONAVIRUSOM

Vlada Republike Hrvatske je zajedno s Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) uvela nove mjere za pomoć gospodarstvu uslijed pandemije uzrokovane koronavirusom.

Glavne Vladine mjere:

 1. tromjesečna odgoda plaćanja poreza i doprinosa na plaće, komunalne naknade, paušalnog poreza po krevetu u turizmu, poreza na terase, plus dodatna tri mjeseca odgode plaćanja ako kriza potraje
 2. obustava plaćanja tih davanja do daljnjega ako kriza potraje i dulje od šest mjeseci
 3. država će tvrtkama u teškoćama izravno plaćati iznos do visine minimalne plaće kako ne bi dolazilo do otpuštanja radnika dok traje kriza
 4. dio novca za te potrebe pokušat će se hitno dobiti iz sredstava EU
 5. HAMAG-BICRO omogućavat će poduzetnicima u teškoćama brze mikrokreditne linije za likvidnost do 25.000 eura s kamatom od 0,5 do 1 posto
 6. HBOR će davati jednako povoljne kredite u većim iznosima za srednje i velike tvrtke
 7. banke će odgađati naplatu kreditnih rata tvrtkama i građanima u teškoćama, ali neće biti državnog jamstva, nego će se pronaći model koji neće opterećivati bilancu banaka, uz suradnju s HNB-om
 8. država će donijeti odluku o zabrani izvoza određenih roba i otkupljivati višak robe ako bude potrebno
 9. Zakon o poticanju ulaganja izmijenit će se tako da se onima koji su u sustavu poticajnih mjera omogući odgoda vraćanja korištenih sredstava za najmanje dvije godine
 10. odgoda plaćanja predujma poreza na dobit
 11. odgoda plaćanja turističke članarine
 12. odgoda plaćanja koncesije na turističko zemljište.

Mjere HAMAG-BICRO-a (namijenjene mikro, malim i srednjim poduzetnicima):

 1. Moratorij na sve rate ESIF Mikro i Malih zajmova te Mikro i Malih zajmova za ruralni razvoj do 31. prosinca 2020. te prolongat otplate/roka korištenja kredita za koje je izdano jamstvo. Navedene mjere utječu na očuvanje likvidnosti mikro, malih i srednjih poduzetnika osiguravajući im stabilnost i kontinuitet poslovanja.
 2. Povećanje alokacije za financijski instrument ESIF Mikro zajmovi za obrtna sredstva namijenjena mikro i malim poduzetnicima (1.000-25.000 EUR; poček 12 mjeseci; smanjenje kamata na 0,5 % – 0,75 % – 1,0 %, ovisno o indeksu razvijenosti).
 3. Smanjenje kamatnih stopa na investicijske kredite ESIF Mikro i Mali zajmovi, sa 30 % udjelom obrtnih sredstava, na 0,1 %-0,25 %-0,5 %.
 4. Povećanje maksimalne stope jamstva za ESIF pojedinačna jamstva za kredite za obrtna sredstva sa 65 % na 80 % glavnice kredita (jamčeni krediti iznos jamstva 150.000-1.000.000 EUR) putem 17 financijskih institucija.
 5. Uspostava novog financijskog instrumenta „COVID-19 krediti/zajmovi“ za obrtna sredstva za male i srednje poduzetnike.
 6. Uspostavljanjem novog financijskog instrumenta Mikro zajam za ruralni razvoj za obrtna sredstva osigurava se dodatna likvidnost subjektima malog gospodarstva u poljoprivrednom, prerađivačkom i šumarskom sektoru uz bržu i jednostavniju obradu, poček i nižu kamatnu stopu.
 7. Kontra garancije za 50 % glavnice ESIF Mikro zajma za obrtna sredstva za sektor turizma slijedom koje se značajno smanjuju uobičajeni instrumenti osiguranja te se osigurava povoljnija kamatna stopa 0,5 % – 1,0 % što ubrzava cjelokupni proces same obrade.
 8. Program ruralnog razvoja – Uspostava mjere B – Pojedinačna jamstva do 80 % glavnice kredita za kredite za obrtna sredstva (iznos jamstva do 1.000.000 EUR) koji se provodi putem 16 financijskih institucija.