FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ RH OBJAVIO NATJEČAJ ZA KORIŠTENJE FINANCIJSKIH SREDSTAVA ZA 2009.

FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ RH OBJAVIO NATJEČAJ ZA KORIŠTENJE FINANCIJSKIH SREDSTAVA ZA 2009.

Fond za regionalni razvoj Republike Hrvatske raspisao je 8. travnja 2009. natječaj za korištenje financijskih sredstava u 2009. godini. Moguće je koristiti potpore u obliku kreditnih sredstava, bespovratnih sredstava i subvencije kamatne stope na kredite kod HBOR-a.

Korisnici sredstava mogu biti:

  • jedinice lokalne samouprave (općine i gradovi), pojedinačno ili više njih zajedno
  • jedinice područne  (regionalne) samouprave (županije), pojedinačno ili više njih zajedno

Udio sredstava Fonda u financiranju projekata:

  • do 80% zaokružene financijske konstrukcije ulaganja u provedbu projekta ako se nalaze na područjima   od posebne državne skrbi, na otocima ili pripadaju brdsko-planinskim područjima
  • do 50 % zaokružene financijske konstrukcije ulaganja u provedbu projekta na ostalim područjima

Potrebnu dokumentaciju za prijavu, podnositelji zahtjeva mogu dobiti na internetskoj stranici Fonda (http://www.fondrr.hr/hr/index.shtml) ili preuzeti osobno u Fondu za regionalni razvoj Republike Hrvatske, Preradovićeva 4, Zagreb. Sve ostale informacije i pojašnjenja vezana uz natječaj mogu se dobiti na broju telefona Fonda 01/4878-300.

Rok za dostavu prijave na natječaj je 15 dana od dana objave u „Narodnim novinama“.