FOND ZA RAZVOJ TURIZMA U 2014. GODINI

FOND ZA RAZVOJ TURIZMA U 2014. GODINI

 

Natječaj Ministarstva turizma Fond za razvoj turizma u 2014. godini koji će biti otvoren do 31. listopada 2014. g., a namijenjen je  financiranju dvaju područja:

 

I.            Poticanja razvoja javne infrastrukture 

II.           Očuvanja resursne osnove – turističkih atrakcija

PODRUČJE FINANCIRANJA  I.

JAVNA INFRASTRUKTURA U TURIZMU

•             višenamjenski objekti, centri/dvorane za održavanje specijaliziranih ugostiteljsko turističkih obrazovnih programa, kongresa/konvencija, izložbi, koncerata i drugih događanja

•             javna golf igrališta (bez smještajnih objekata)

•             objekti sportsko-planinskih turističkih odredišta

•             objekti lokalne infrastrukture: prirodne i uređene plaže (prvenstveno pješčane i šljunčane te pripadajuće podmorje), turistički informativni centri, centri za posjetitelje kao dio sadržaja projekta javne turističke infrastrukture i sl.

•           objekti izletničke infrastrukture kao npr: biciklističke staze, bike parkovi, planinarske staze, vinske ceste,  poučne staze i druge tematske ceste, putovi i staze.

•             tematski parkovi

•             neperspektivna imovina u vlasništvu jedinica lokalne, područne/regionalne samouprave  i Republike Hrvatske koja bi se valorizirala kroz turizam

•             drugi objekti javne infrastrukture u turizmu

 

PODRUČJE FINANCIRANJA  II.

         TURISTIČKE ATRAKCIJE

•             objekti devastirane kulturne i povijesne baštine (dvorci, palače, kurije, utvrde, kuće tradicijske arhitekture, spomenici industrijske baštine, tradicijske radionice itd.) koji će se valorizirati kroz turizam kao objekti javne infrastrukture: muzeji, javni prostori za događanja i sl.

•             resursi prirodne baštine (nenaseljeni otoci, jezera, vodopadi, kanjoni, špilje, močvare, zaštićena prirodna područja i dr.) koji se valoriziraju kroz turizam.

 

SREDSTAVA SU NAMIJENJENA ZA :

a)           izradu projektne dokumentacije:

– tehničke projektne dokumentacije (idejni, glavni, izvedbeni projekt,   aktivnosti vezane za rješenje o uvjetima građenja ili lokacijsku i  građevinsku dozvolu)

– programskih i projektnih studija razvoja pojedinih geografskih područja lokalne i regionalne razine (npr. master planovi i dr)

– studija za realizaciju pojedinih/konkretnih projekata (studija zaštite okoliša, predstudija i studija isplativosti ulaganja i dr.)

b)           pripremu ostale natječajne dokumentacije koja nedostaje investicijskom projektu javne  turističke infrastrukture, a neophodna je za kandidiranje projekata za korištenje sredstava iz Strukturnih fondova Europske unije te za financiranje dijela nacionalnog sufinanciranja u slučaju pozitivne odluke o odobrenju sredstava fondova Europske unije.

c)            investicije: izgradnja, uređenje i obnova javne infrastrukture

Predlagatelji za područja financiranja  I i II su subjekti javnog sektora:

•             gradovi/općine, županije odnosno trgovačka društva u njihovom ili državnom vlasništvu, turističke zajednice.

•             javne ustanove nacionalnih parkova i parkova prirode.

 

Ministarstvo sufinancira do 80% opravdanih/prihvatljivih troškova provedbe pojedinačnog programa  ili projekta. Minimalni iznos odobrenih sredstava je 100.000,00 kn, a maksimalni iznos po pojedinom korisniku, odnosno projektu/programu je 2.000.000,00 kn, osim za trgovačka društva. Ukupna vrijednost projekta koji se kandidira za korištenje sredstava iz fondova EU, ne smije biti manja od 7.500.000,00 kn.

 

Bespovratna sredstva ovog Programa nisu namijenjena pripremi projekata koji su karakteristični za poslovnu infrastrukturu u turizmu, kao što su:

•             hoteli i drugi objekti za smještaj

•             marine i drugi objekti nautičkog turizma

•             drugi objekti karakteristični za poslovnu infrastrukturu u turizmu

 

NAČIN ISPLATE SREDSTAVA: Ministarstvo će odobrena sredstva isplatiti na žiro račun korisnika jednokratno po odobrenom iznosu (100%)

 

Na sljedećoj poveznici se nalazi cijeli tekst natječaja s potrebnim obrascima za prijavu: http://www.mint.hr/default.aspx?id=7936i