FINANCIRANJE PROJEKATA IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI ŠKOLA 2019/2020

FINANCIRANJE PROJEKATA IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI ŠKOLA 2019/2020

Svrha poziva je financijski poduprijeti provedbu projekata u sklopu izvannastavnih aktivnosti osnovnih i srednjih škola u školskoj godini 2019./2020. radi zadovoljavanja različitih potreba učenika, a u skladu s njihovim sklonostima, sposobnostima i interesima te poticanje razvoja dodatnih specifičnih oblika potpore učenicima.
Na ovaj poziv osnovne i srednje škole mogu prijaviti projekte u sklopu izvannastavnih aktivnosti s ciljem razvoja učeničkih kompetencija, vještina, kreativnosti, samopouzdanja, asertivnosti i dr., i to uz:
  • izradu multidisciplinarnih programa rada za učenike
  • osmišljavanje i implementaciju novih metoda i oblika rada s učenicima
  • osmišljavanje i provedbu istraživačkih projekata i projektnih zadataka
  • osiguranje e-učenja i korištenja tehnologije koji omogućavaju pristup izvorima specifičnog
  • znanja za učenike
  • suradnju odgojno-obrazovnih ustanova sa znanstvenim institucijama, istraživačkim centrima,
  • javnim ustanovama i drugim pravnim i fizičkim subjektima koji ispunjavaju uvjete za rad s
  • učenicima (npr. udrugama)
  • unapređenje mentorskoga rada učitelja, nastavnika i stručnih suradnika s učenicima.
Projekti u sklopu izvannastavnih aktivnosti mogu se provoditi tijekom školske godine 2019./2020. Svaka škola može prijaviti jedan projekt na propisanome obrascu, a najviši zatraženi iznos za financiranje može biti do 20.000,00 kn.
Rok za podnošenje prijava je 6. ožujka 2020. godine.

Više informacija dostupno je ovdje.