FINANCIRANJE PROJEKATA IZ PODRUČJA POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I LOVSTVA ZA UDRUGE U MEĐIMURSKOJ ŽUPANIJI

FINANCIRANJE PROJEKATA IZ PODRUČJA POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I LOVSTVA ZA UDRUGE U MEĐIMURSKOJ ŽUPANIJI

Međimurska županija objavila je na svojim stranicama Javni natječaj za financiranje programa/projekata udruga Međimurske županije iz područja poljoprivrede, šumarstva i lovstva 2020. godini.

Predmet ovog Javnog natječaja je podnošenje prijava za sufinanciranje projekata i programa koji čine osnovnu djelatnost udruga, a u skladu sa svim strateškim smjernicama razvoja poljoprivrede, šumarstva i lovstva, te da su od osobitog interesa za razvoj Međimurske županije.

Za financiranje programa /projekata u okviru ovog Natječaja raspoloživ je iznos od 600.000,00 kuna.

Najniži i najviši iznos sredstava koji ce se dodjeljivati po ovom Javnom natječaju za pojedina područja iznosi:

1. područje poljoprivrede i šumarstva najmanji iznos traženih sredstava je 2.000,00 kn, a najveći iznos traženih sredstava je 20.000,00 kn, odnosno maksimalno do 80 % od ukupno prihvatljivih aktivnost,

2. područje lovstva najmanji iznos traženih sredstava je 2.000,00 kn, a najveći iznos traženih sredstava je 40.000,00 kn, odnosno maksimalno do 60 % uplaćene lovozakupnine za lovozakupnike zajedničkih otvorenih lovišta.

Prijava se dostavlja u papirnatom i elektroničkom obliku, te sadržava obvezne obrasce vlastoručno potpisane od osobe ovlaštene za zastupanje prijavitelja i ovjerene službenim pečatom ako je primjenjivo.

Rok za podnošenje prijava projekta i programa je najmanje 30 dana od dana objave Natječaja, a zbog novonastale situacije vezane uz COVID-19 istječe 1. 6. 2020. godine.

Za sve ostale informacije kao i priloge Natječaja možete vidjeti OVDJE.