FINANCIRANJE PROGRAMA POLJOPRIVREDNIH UDRUGA

FINANCIRANJE PROGRAMA POLJOPRIVREDNIH UDRUGA

Međimurska županija raspisala je Javni natječaj za financiranje programa/projekata poljoprivrednih udruga Međimurske županije u 2018. godini.

Predmet natječaja je podnošenje prijava za financiranje programa/projekta udruga koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom s ciljem unapređenja poljoprivredne proizvodnje članova poljoprivrednih udruga i stjecanje novih znanja na području poljoprivrede.

Prihvatljivi prijavitelji su poljoprivredne udruge registrirane temeljem Zakona o udrugama uz uvjet da:

  • su upisane u Registar udruga pri Uredu državne uprave u Međimurskoj županiji;
  • su uredno ispunile obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz proračuna Županije i drugih javnih izvora;
  • nemaju dugovanja s osnove plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanje poreza te drugih davanja prema državnom proračunu i proračunu Županije;
  • se protiv Korisnika, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja programa/projekta ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen za prekršaje ili kaznena djela definirana Uredbom;
  • imaju zadovoljavajuće organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu programa ili projekta.

Porez na dodanu vrijednost (PDV) nije prihvatljiv za financiranje kod Korisnika koji je porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a te ima pravo na odbitak PDV-a.

Aktivnosti moraju biti u skladu sa poljoprivrednom djelatnošću koju vrše članovi udruge te moraju biti predviđene Programom rada udruge za 2018. godinu.

Planirana financijska sredstva iznose 200.000,00 kuna.

Najmanji iznos traženih sredstava je 2.000,00 kn, a najveći iznos traženih sredstava pojedine udruge za financiranje prijavljenog programa/projekta je 20.000,00 kn, maksimalno do 80% od ukupno prihvatljivih troškova.

Rok prijave je 30 dana od dana objave Natječaja, a istječe 5. ožujka 2018. godine.

 Više o natječaju i dokumentaciji možete pronaći OVDJE.