FINANCIJE I RAČUNOVODSTVO ZA TRGOVAČKA DRUŠTVA

FINANCIJE I RAČUNOVODSTVO ZA TRGOVAČKA DRUŠTVA

Pokretanjem poslovnog pothvata u obliku d.o.o.-a ili j.d.o.o. započinje niz aktivnosti s kojima poduzetnik treba biti upoznat. PDV, osnovna sredstva, bilanca, GFI-POD, likvidnost, zaduženost… pojmovi su iz financija i računovodstva koji se gotovo svakodnevno spominju u različitim organizacijama.

Kako bi se poduzetnicima i njihovim zaposlenicima približilo područje financija i računovodstva, Tehnološko-inovacijski centar Međimurje u suradnji sa Znanstveno tehnologijskim parkom Sveučilišta u Rijeci – STEP-RI

25. listopada 2018. godine
u svojim prostorima na adresi Bana Josipa Jelačića 22B u Čakovcu

organizira besplatnu edukaciju pod nazivom

Financije i računovodstvo za trgovačka društva – od pokretanja pothvata do redovnog poslovanja

U prvom dijelu predavanja, predavač će naglasiti prisutnima ključna prava i obveze vlasnika i direktora društva na samom početku poslovanju, definirati  koje su prve odluke koje je potrebno donijeti, što je porez na dodanu vrijednost i kako funkcionira, kada se odlučiti za ulazak u sustav PDV-a a kada poslovati kao mali porezni obveznik, itd.

Drugi dio edukacije bit će posvećen imovini društva, odnosno objašnjenju kategorije osnovnih sredstava, načinu evidencije istih i utjecaju na poslovni rezultat poduzeća. Također, bit će riječi o vođenju knjige ulaznih i izlaznih računa, o popisu sitnog inventara, blagajničkim izvještajima i  inventuri imovine.

Nadalje, fokus edukacije bit će i na financijskim izvještajima. Sudionicima će se kroz analizu bilance objasniti pojmovi aktive i pasive te njihove pripadajuće pozicije. Prezentacijom računa dobiti i gubitka obuhvatit će se sadržaj prihoda, rashoda i dobiti uz pojašnjenje načina ispunjavanja prijave poreza na dobit. U završnom dijelu edukacije, predavač će polaznike upoznati s osnovnim pokazateljima likvidnosti, zaduženosti i aktivnosti koji služe za procjenu uspješnosti poslovanja.

Trajanje edukacije: od 9:00 do 15:00 sati. Bit će održane dvije pauze od 10 min i jedna pauza od 20 min. Individualne konzultacije sa sudionicima planirane su u vremenu od 15:00 do 16:00 sati.


PROGRAM RADIONICE: 

  • Osnivanje poduzeća
  • Prava i obveze vlasnika i direktora društva
  • Fiskalizacija
  • PDV sustav
  • Poslovne knjige poduzetnika
  • Financijski izvještaji – GFI POD, bilanca, prijava poreza na dobit
  • Čitanje financijskih izvještaja.

PREDAVAČ:

Ana Janežić, diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Rijeci, a nakon toga radila je kao računovođa u privatnom sektoru i time stekla dugogodišnje iskustvo iz područja financija i knjigovodstva. Tijekom godina se kontinuirano usavršavala te je danas poslovna savjetnica za područje financija i knjigovodstva u STEP RI znanstveno-tehnologijskom parku Sveučilišta u Rijeci. Edukacije koje provodi ocijenjene su od strane polaznika kao jednostavne i lako razumljive, bazirane na primjerima iz prakse.


Sudjelovanje na edukacije je besplatno, potencijalni sudionici se prijavljuju ispred poduzeća do 24. listopada 2018. godine putem online prijave:

PRIJAVA


Edukacija je dio projekta TICM PPI 4.0 MSP sufinanciranog u okviru javnog poziva Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta pod nazivom Pružanje visokokvalitetnih usluga za MSP putem poduzetničkih potpornih institucija (PPI).

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Sadržaj objave je isključiva odgovornost Tehnološko-inovacijskog centra Međimurje.