FI-COMPASS – NOVI SAVJETODAVNI SERVIS ZA FINANCIJSKE INSTRUMENTE U OKVIRU ESI FONDOVA

FI-COMPASS – NOVI SAVJETODAVNI SERVIS ZA FINANCIJSKE INSTRUMENTE U OKVIRU ESI FONDOVA

fi-compass

fi-compassEuropska komisija u suradnji s Europskom investicijskom bankom (EIB) pokrenula je 19. siječnja Fi-Compass, novi savjetodavni servis za financijske instrumente u okviru europskih strukturnih i investicijskih fondova.

 

Bit će to ključna sastavnica savjetodavnog centra “sve na jednom mjestu”, koji će se pokrenuti tijekom ljeta kao važan dio investicijskog plana Europske unije.

 

Pokretanjem Fi-Compassa Komisija i Europska investicijska banka pokazuju da brzo djeluju u smjeru ostvarenja tehničke strane investicijskog plana, i to stvaranjem savjetodavnog centra koji će pružati potrebnu financijsku i tehničku podršku. Ta će platforma biti važno sredstvo koje će državama članicama omogućiti korištenje financijskih instrumenata u okviru europskih strukturnih i investicijskih fondova jer će kohezijska politika imati središnju ulogu u ispunjavanju ciljeva investicijskog plana u smislu strateških i profitabilnih ulaganja, otvaranja radnih mjesta i održivog rasta.

 

Radni program Fi-Compass-a za 2015. godinu možete preuzeti na stranicama portala EU PROJEKTI.