EURYDICE PUBLIKACIJE O STRUKTURI EUROPSKIH OBRAZOVNIH SUSTAVA

EURYDICE PUBLIKACIJE O STRUKTURI EUROPSKIH OBRAZOVNIH SUSTAVA

Europska mreža Eurydice objavila je dvije publikacije s ažuriranim podacima o strukturi europskih obrazovnih sustava i obveznom obrazovanju za školsku i akademsku godinu 2020./2021.

Publikacija o strukturi europskih obrazovnih sustava pruža uvid u strukturu obrazovanja u europskim državama od ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja do visokog obrazovanja prikazujući svaki obrazovni sustav dijagramom.

U publikaciji o obveznom obrazovanju možete pronaći informacije o trajanju obveznog obrazovanja i osposobljavanja u Europi te o starosnoj dobi djece kada započinju obvezno obrazovanje i kada završavaju obvezno obrazovanje.

Informacije su dostupne za 43 europska obrazovna sustava u 38 država koje sudjeluju u programu Erasmus+.

Izvor: https://www.mobilnost.hr/hr/novosti/objavljene-eurydice-publikacije-o-strukturi-europskih-obrazovnih-sustava-i-obveznom-obrazovanju/