EUROSTARS 2017 CUT-OFF

EUROSTARS 2017 CUT-OFF

Eurostars je program kojim se potiču mala i srednja poduzeća na međunarodnu suradnju koja se temelji na istraživačko-razvojnim aktivnostima. Konkretno odnosi se na razvoj novih proizvoda i usluga pružanjem financijske potpore kako bi se omogućio pristup regionalnom, nacionalnom i međunarodnom tržištu.

Osnovni kriteriji prihvatljivosti su:

  • Vodeći partner mora biti malo ili srednje poduzeće koje se bavi istraživačko-razvojnim aktivnostima.
  • U projekt moraju biti uključene minimalno dvije zemlje članice EU i minimalno dvije pravne osobe neovisne jedna o drugoj.
  • Najmanje 50 % ukupnih projektnih troškova vezanih uz istraživačke aktivnosti moraju ostvariti istraživačko-razvojna poduzeća. Taj postotak ne smije uključivati troškove podugovaranja.
  • Trajanje projekta maksimalno 36 mjeseci.

Natječaj je otvoren do 14. rujna 2017.

Više o Eurostars natječaju možete pronaći na eurostars-eureka.eu.