Europski socijalni fond (ESF)

Europski socijalni fond (ESF)

Ulaskom Republike Hrvatske u članstvo Europske unije postala su nam dostupna sredstva Europskog socijalnog fonda koji je jedan od glavnih instrumenata Europske unije usmjeren na poticanje poduzetništva i na  pružanje pomoći posloprimcima u pronalaženju boljih radnih mjesta. Kroz Europski socijalni fond potiče se ulaganje u ljudske resurse i to u posloprimce, mlade i one koji traže posao te otvaranje boljeg pristupa zapošljavanju kako ovih ciljnih skupina fonda tako i onih koji imaju otežan pristup tržištu rada. Zbog toga se u okviru ovog fonda provode i projekti koji žele potaknuti jaču i veću socijalnu uključenost u društvu skupina u nepovoljnom položaju.

Europska komisija i zemlje članice zajednički određuju prioritete Europskog socijalnog fonda te načine trošenja novčanih sredstava namijenjene Europskom socijalnom fondu u sedmogodišnjem programskom razdoblju. Jedan od prioriteta je i prilagodljivost radnika novim vještinama te pomoć poduzećima pri uvođenju novih načina poslovanja. Treba istaknuti da su strukovno osposobljavanje i cjeloživotno obrazovanje u središtu pozornosti u većini projekata sufinanciranih iz Europskog socijalnog fonda.

Europski socijalni fond podupire raznolike projekte koji se provode na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini, a koji su raznoliki po svojoj svrsi, veličini i ciljevima te obuhvaćaju velik raspon ciljnih skupina koje ESF obuhvaća, od nastavnika, školske djece, mlađih i starijih posloprimaca do potencijalnih poduzetnika iz svih sektora.

Kratki video o ESF-u pogledajte na sljedećoj poveznici: http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=35&langId=hr