EUROPA ZA GRAĐANE 2020

EUROPA ZA GRAĐANE 2020

Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA) objavila je sve natječaje u sklopu programa Europa za građane 2014 – 2020 za 2020. godinu, odnosno za potprograme:

1.1. Europsko sjećanje, rok prijave: 4. veljače 2020.

2.1. Bratimljenje gradova, rok prijave: 4. veljače 2020.

2.2. Umrežavanje gradova, rok prijave: 3. ožujka 2020.

2.3. Projekti civilnog društva, rok prijave: 1. rujna 2020. 

Sve prijave moraju biti poslane do 17 sati (po Briselskom vremenu).

Više informacija potražite na web stranici programa Europa za građane.