EU SREDSTVIMA OSIGURANA PODRŠKA MEĐIMURSKIM KORISNICIMA ESI FONDOVA

EU SREDSTVIMA OSIGURANA PODRŠKA MEĐIMURSKIM KORISNICIMA ESI FONDOVA

 

Javna ustanova za razvoj Međimurske županije REDEA prijavila je projektni prijedlog ‘Podrška međimurskim korisnicima ESI fondova’ na Poziv za iskaz interesa za dodjelu bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 10 – Tehnička pomoć Operativnog programa ‘Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.’ za nastavak aktivnosti regionalnih koordinatora.

Nakon evaluacije i donošenja Odluke o financiranju jučer, 27. 5. 2019., upriličeno je svečano potpisivanje ugovora za četiri regionalna koordinatora u Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u Zagrebu: Javnu ustanovu za razvoj Međimurske županije REDEA,  Zagorsku razvojnu agenciju, Javnu ustanovu za regionalni razvoj Varaždinske županije, i Regionalnog koordinatora Sisačko – moslavačke županije.

Ugovori ukupne vrijednosti 101 milijun kuna, pri čemu je 86 milijuna bespovratnih sredstava iz EU fondova, potpisali su ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Gabrijela Žalac i ravnatelj Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije Tomislav Petric te ravnatelji regionalnih koordinatora među kojima je bila i Sandra Polanec Marinović, ravnateljica Javne ustanove REDEA.

Alocirana sredstva namijenjena su za pružanje stručne pomoći jedinicama lokalne (regionalne) samouprave i drugim javnopravnim tijelima u pripremi i provedbi razvojnih projekata. Projektne aktivnosti uključivat će i podršku pri izradi županijskih razvojnih strategija i drugih razvojnih dokumenata, provedbu mjera informiranja za (potencijalne) korisnike EU fondova s područja županije te obrazovne aktivnosti o EU fondovima za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima s područja županije.

Projekt sufinanciran s više od 17 milijuna kuna za Javnu ustanovu REDEA je izrazito važan jer osigurava sredstva za nesmetano poslovanje javne ustanove u slijedećih pet godina, te istovremeno u tom iznosu rasterećuje županijski proračun.