EU FONDOVI – KORISTI ZA PODUZETNIKE

EU FONDOVI – KORISTI ZA PODUZETNIKE

 

bila je tema okruglog stola koji je u okviru 9. međimurskog sajma poduzetništva organizirala Regionalna razvojna agencija Međimurje – REDEA d.o.o.

 

Okrugli stol moderirao je direktor REDEA-e, Matija Derk, a kroz niz prezentacija prikazana su dosadašnja iskustava u prijavi i provođenju EU projekata, kao i mogućnosti sudjelovanja poduzetnika kao prijavitelja, odnosno podugovaratelja kod izvođenja projekta.

 

Projekt  «Podrška jačanju konkurentnosti i poticanje izvoza malih i srednjih poduzeća» predstavio je mr. Tomislav Belovari, načelnik odjela u Središnjem državnom uredu za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova EU.  Projekt kreće na jesen, a financirati će se iz PHARE 2006. Ukupni proračun projekta je 2,7 mil €, dok će pojedinačna potpora iznositi 50.000 do 100.000 €. Mjere u projektu odnose se na: ispitivanje proizvoda za dobivanje standarda sukladno zahtjevima izvoznog tržišta, benchmarking neophodan za jačanje konkurentnosti i izvoza, promociju i predstavljanje proizvoda, branding, dizajn, pakiranje proizvoda, osposobljavanje ili edukaciju tehničkog osoblja, informacije, ispitivanje tržišta, e-trgovina, matchmaking / B-to-B aktivnosti te sudjelovanje na međunarodnim sajmovima i priredbama.  Ono što je bitno naglasiti kod ovog projekta, je činjenica da se kao prijavitelji i krajnji korisnici sredstava mogu javiti registrirani subjekti SME s više od 10 zaposlenih, izvozno orijentirane tvrtke ( >25% ), tvrtke u privatnom vlasništvu, sa sjedištem u RH, tvrtke s pozitivnim poslovanjem, te tvrtke izravno odgovorne za pripremu i management projekta.

 

REDEA je trenutno u fazi ugovaranja tri projekta koja su kandidirana i prošla na Interreg III A  Program za susjedstvo Slovenija – Mađarska  – Hrvatska. Ukupna vrijednost sva tri projekta iznosi 348.870 €, a morati će se podugovoriti usluge u vrijednosti od cca 107.000 €. Podugovaranje je prilika za poduzetnike da se pojave kao izvođači radova i usluga te indirektno sudjeluju, odnosno budu korisnici EU fondova.

 

Turističke zone Prlekije i Međimurja projekt je koji provodi Općina Štrigova zajedno sa slovenskim partnerom, a također se financira po programu Interreg III A. Voditelj projekta g. Mikec izložio je svoje iskustvo u provedbi projekta te probleme koji se javljaju u procesu podugovaranja. Prema njegovom iskustvu, domaći poduzetnici se teško odlučuju za javljanje na natječaj za izvođača radova odnosno dobavljača roba i usluga, iako sama procedura i nije toliko drugačija od uobičajene. Nejavljanje na natječaje, jedan je od razlog zbog kojeg se sredstva teško iskorištavaju, naglasio je Mikec.

 

Okrugli stol završen je sa kratkom prezentacijom SAPARD programa na koji se za razliku od ostalih programa EU koji su do sada bili otvoreni, kao krajnji korisnici javljaju OPG, tvrtke, obrti i zadruge. Međutim, i tu se pojavljuje potreba za podugovaranjem. Svoje iskustvo izvođača radova na projektu koji je kandidiran na SAPARD iznio je g. Tot, domaći građevinski obrtnik koji je naglasio da je izuzetno zadovoljan angažmanom koji se od drugih razlikuje utoliko što je posebnu pažnju potrebno posvetiti prikupljanju certifikata o podrijetlu robe.

Iako su svi prisutni hvalili koncept okruglog stola koji je dao pregled problematike EU fondova sa svih razina – državne, sa stane potpornih institucija, voditelja projekata i poduzetnika izvođača radova, interes samih poduzetnika kojima je okrugli stol zapravo bio namijenjen bio je ispod prosječan. To je iznenađujuće, obzirom da je na sajmu bito prisutno više od 300 poduzetnika- izlagača. Međutim, REDEA će nastaviti sa informiranjem i pripremanjem poduzetnika, kako bi sredstva koja iz EU fondova dolaze u Međimurje bila što veća i što bolje iskorištena.