EU FONDOVI I POSLOVNI SEKTOR

U ponedjeljak 16. 4., u organizaciji REDEA-e, održan je seminar «EU FONDOVI I POSLOVNI SEKTOR» u dvorani udruge Računovođa i financijskih djelatnika, u Čakovcu.  
Predavač, mr. Tomislav Belovari iz Središnjeg državnog ureda za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova Europske unije, upoznao je polaznike sa mogućnostima korištenja sredstava EU fondova za poduzetnike u pretpristupnom razdoblju, o načinima financiranja projekata, natječajima, izvorima informacija….
Detaljnije je bio prezentiran program dodjele bespovratnih sredstava za izvoznike iz sektora prehrambene, drvne, metaloprerađivačke industrije, proizvodnje prijevoznih sredstava, proizvoda od gume i plastike, ostale prerađivačke industrije te računalne i srodne djelatnosti, koji je najavljen za jesen 2007.