ESIF KREDITI ZA RAST I RAZVOJ

ESIF KREDITI ZA RAST I RAZVOJ

Novi financijski instrument „ESIF KREDITI ZA RAST I RAZVOJ“ – niža kamatna stopa za investicije od 100.000 EUR do 3 milijuna EUR

Hrvatska banka za obnovu i razvitak i Erste & Steiermärkische Bank d.d., Privredna banka Zagreb d.d. te Zagrebačka banka d.d. potpisali su 24. listopada 2017. Sporazum o financiranju za provedbu financijskog instrumenta „ESIF Krediti za rast i razvoj“. Svrha Sporazuma je poduzetnicima omogućiti lakši pristup financiranju uz niske kamatne stope i bez redovnih naknada koje se naplaćuju prilikom odobrenja i korištenja kredita.

Krediti iz ovog financijskog instrumenta financirat će se 50 % iz izvora Europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESIF) po kamatnoj stopi od 0 % , a 50 % iz izvora poslovnih banaka po tržišnoj kamatnoj stopi koju će utvrđivati poslovna banka. Ovakav način financiranja znači da će u konačnici kamatna stopa za poduzetnike biti upola niža od one koju bi ostvarili bez korištenja sredstava ESIF-a.

Dodana vrijednost „ESIF Kredita za rast i razvoj“ za poduzetnike bit će i oslobađanje od plaćanja svih naknada koje se redovno naplaćuju prilikom obrade zahtjeva za kredit i sklapanja ugovora o kreditu te redovnog korištenja kredita.

Krajnji korisnici „ESIF Kredita za rast i razvoj“ mogu biti mali i srednji poduzetnici koji posluju najmanje dvije godine prije podnošenja zahtjeva za kredit poslovnoj banci, a dopuštena su ulaganja u djelatnostima prerađivačke industrije, turizma te kreativne industrije i usluga temeljenih na znanju.

Krediti se odobravaju na rok do 12 godina (uključujući poček do 2 godine), a za sektor turizma do 17 godina (uključujući poček do 4 godine).

Najniži iznos kredita može biti 100 tisuća EUR u kunskoj protuvrijednosti, dok je najviši 3 milijuna EUR u kunskoj protuvrijednosti, odnosno do 10 milijuna EUR u kunskoj protuvrijednosti za sektor turizma. Ukupni kreditni potencijal „ESIF Kredita za rast i razvoj“ iznosi oko 200 milijuna EUR.

esif