ESAVJETOVANJE:PROGRAM IZOBRAZNO-INFORMATIVNIH AKTIVNOSTI O ODRŽIVOM GOSPODARENJU OTPADOM

ESAVJETOVANJE:PROGRAM IZOBRAZNO-INFORMATIVNIH AKTIVNOSTI O ODRŽIVOM GOSPODARENJU OTPADOM

Cilj ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga (Poziv) je pružanje potpore jedinicama lokalne samouprave (JLS) u obliku dodjele bespovratnih sredstava koja će se koristiti za provedbu izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom sukladno Programu izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom koji je objavljen na http://www.mzoip.hr/hr/otpad/strategije-planovi-i-programi.html .

Sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17) (ZOGO) odgovorni dionici za provođenje izobrazno-informativnih aktivnosti na svom području su jedinice lokalne samouprave (JLS) koje su temeljem članka 28., stavak 1, točka 6. i članka 39. ZOGO-a dužne osigurati provedbu izobrazno-informativnih aktivnosti vezanih uz održivo gospodarenje otpadom.

Sukladno članku 28., stavak 2 ZOGO-a, više JLS-ova mogu sporazumno osigurati zajedničko ispunjenje jedne ili više obveza iz stavka 1. istog članka, odnosno mogu sporazumno osigurati zajedničko provođenje izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom na svom području.

Prema Programu izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom , a za potrebe ovog Poziva, jedinice lokalne samouprave dijele se na četiri kategorije i Grad Zagreb:

I. kategoriju čine jedinice lokalne samouprave do 10 000 stanovnika,

II. kategoriju čine jedinice lokalne samouprave s više od 10 000 do 40 000 stanovnika,

III. kategoriju čine jedinice lokalne samouprave s više od 40 000 do 100 000 stanovnika,

IV. kategoriju čine jedinice lokalne samouprave s više od 100 000 stanovnika,

Grad Zagreb.

Bespovratna sredstva u okviru ovog Poziva dodjeljivat će se putem otvorenog postupka dodjele u modalitetu trajnog poziva. Postupak dodjele započinje zaprimanjem prvog projektnog prijedloga, a rok za podnošenje projektnih prijedloga završava danom odobrenja posljednjeg projektnog prijedloga koji udovolji svim kriterijima, a kojim se iscrpljuju raspoloživa financijska sredstva, odnosno najkasnije do 31. prosinca 2018. godine.

U tijeku je otvoreno e-Savjetovanje o Programu, svoje primjedbe i prijedloge možete slati do 21. 12. 2017., a savjetovanju možete pristupiti ovdje.