ESAVJETOVANJE – POTPORE U SEKTORU MESNOG GOVEDARSTVA

ESAVJETOVANJE – POTPORE U SEKTORU MESNOG GOVEDARSTVA

Na portalu e-Savjetovanje dostupan je novi Prijedlog programa potpore za unaprjeđenje proizvodnog potencijala u sektoru mesnog govedarstva u sustavu krava-tele, unaprjeđenje uzgoja ovaca, koza te izvornih pasmina peradi za razdoblje od 2018. do 2020. godine.

Savjetovanje je otvoreno do 17. 4. 2019.

Više informacija dostupno je OVDJE.