ERASMUS+ KA 3: POTPORA REFORMI POLITIKE

ERASMUS+ KA 3: POTPORA REFORMI POLITIKE

Poziv na dostavu projektnih prijedloga otvoren je za dvije kategorije tijela: europske nevladine organizacije (ENVO-i) i mreže na razini EU-a (neformalna mreža).

Cilj poziva je osigurati strukturnu potporu u obliku bespovratnih sredstava za poslovanje navedenim tijelima koja su aktivna u području mladih za ostvarivanje sljedećih općih ciljeva:
– na podizanju svijesti dionika o europskom političkom programu rada u području mladih, posebice o europskoj strategiji za mlade,
– na povećavanju predanosti dionika i suradnje s javnim institucijama u provedbi politike i reformi u području obrazovanja i osposobljavanja te mladih, na primjer preporuka za pojedine zemlje izdanih u okviru europskog semestra,
– na poticanju sudjelovanja dionika u području mladih,
– na poticanju uključenosti dionika u širenje aktivnosti politike i rezultata programa te dobre prakse među svojim članovima i šire.

Prijave se podnose putem internetskog obrasca, a rok za prijavu je 26. studenoga 2015. do 12 sati.

Detaljne informacije možete vidjeti OVDJE.