ERASMUS+, KA 3 – PODRŠKA REFORMI POLITIKE

ERASMUS+, KA 3 – PODRŠKA REFORMI POLITIKE

Europska komisija raspisala je novi natječaj „Eksperimentiranja s europskom politikom u području obrazovanja i osposobljavanja pod vodstvom tijela javne vlasti na visokoj razini“ u okviru Ključne aktivnosti 3 (Podrška reformi politike) programa Erasmus+ (Poziv na dostavu prijedloga EACEA/38/2019).

Posebni ciljevi poziva su:

  • promicanje međunarodne suradnje i uzajamnog učenja među tijelima javne vlasti na najvišoj institucionalnoj razini u zemljama koje ispunjavaju uvjete, kako bi se potaknula sustavna poboljšanja i inovacije u području obrazovanja i osposobljavanja;
  • unaprjeđivanje prikupljanja i analize stvarnih dokaza kako bi se osigurala uspješna provedba inovativnih mjera;
  • olakšavanje prenosivosti i skalabilnosti inovativnih mjera.

Projekti mogu trajati između 24 i 36 mjeseci, a aktivnosti moraju započeti između 1. siječnja 2021. i 28. veljače 2021. Očekivani rezultati definirani su u tekstu poziva (primjerice poboljšanje baze znanja i dokaza za potrebe reformi s potencijalno velikim sustavnim učinkom u relevantnim sektorima u zemljama koje ispunjavaju uvjete; europska dodana vrijednost zajedničkim utvrđivanjem najbolje prakse i lekcija o tome što funkcionira, a što ne funkcionira…)

Prioritetne teme podijeljene su u 2 skupine temeljem kojih su raspodijeljena i dostupna financijska sredstava (ukupni proračun dostupan za sufinanciranje projekata iznosi 14.000,000,00 EUR):

  1. SKUPINA – 12.000.000,00 EUR
  • digitalno obrazovanje i kompetencije
  • podučavanje i učitelji
  1. SKUPINA – 2.000.000,00 EUR
  • mehanizmi financiranja za usavršavanje i strukovnu prekvalifikaciju, uključujući programe slične onima koji se odnose na osobne obrazovne račune;
  • politika i postupci pružanja potpore vrednovanju neformalnog i informalnog učenja, među ostalim učinkovitim usmjeravanjem.

Najveći iznos bespovratnih sredstava po projektu može biti 2.000.000,00 EUR (s time da financijski doprinos iz EU-a ne smije premašiti 75% ukupnih prihvatljivih troškova projekta).

Rok za podnošenje nacrta prijedloga je 21.4.2020 do 17h (prema briselskom vremenu) a cjelovitih prijedloga do 24.9.2020 također do 17h.

Ostale informacije pronađite OVDJE.