ERASMUS FOR YOUNG ENTREPRENEURS

ERASMUS FOR YOUNG ENTREPRENEURS

 Europska komisija, odnosno Opća uprava za poduzetništvo i industriju raspisala je natječaj „Erasmus za mlade poduzetnike.”
 

Opći cilj: unaprijediti poduzetništvo, razvijati međunarodno tržište i konkurentnost europskih malih i srednjih poduzeća i jačanje budućih start-up poduzetnika te novoosnovanih mikro i malih poduzeća u zemljama sudionicama. *

 

Specifični ciljevi:

 • osigurati izobrazbu na radnom mjestu (on-the-job training) novim poduzetnicima u malim i srednjim poduzećima iz zemalja sudionica s ciljem olakšavanja uspješnog start-upa i razvoja poslovnih ideja
 • poticati razmjenu informacija i iskustava između poduzetnika o preprekama i izazovima u osnivanju i razvoju vlastitog posla
 • poboljšati tržišni pristup i identifikaciju potencijalnih partnera za novo osnovana poduzeća u drugim zemljama EU i u zemljama sudionicama
 • podržati umrežavanje između poduzetnika iz različitih zemalja sudionica znanjem i iskustvima ostalih zemalja sudionica

Prihvatljivi prijavitelji: Svaka javna ili privatna osoba čija je osnovna djelatnost područje gospodarstva može sudjelovati u ovom pozivu na dostavu projektnih prijedloga. Prihvatljiva su sljedeća tijela:

 

 • javna tijela nadležna ili aktivna u području gospodarstva, poduzetništva, poslovne podrške i slična tijela
 • gospodarske, industrijske i obrtničke  komore i slična tijela
 • organizacije za podršku poslovanju, start-up centri i inkubatori
 • poslovne udruge i mreže poslovnih podrški
 • javne i privatne osobe koje pružaju usluge poslovne podrške
   

Prijavitelji mogu djelovati individualno ili u konzorciju s partnerskim organizacijama. Konzorcij mora biti sastavljen od barem dvije neovisne pravne osobe iz jedne ili više zemalja sudionica. 

 

Iznos sufinanciranja EU: 90% opravdanih troškova projekta. Maksimalno financiranje EK je 180,000 € po partnerstvu i 150,000 € po pojedinom prijavitelju. Procjenjuje se da će se sredstva dodijeliti za 17 do 20 projekata.

 

Krajnji rokovi za podnošenje prijave: 31. svibnja 2012., 17.00 sati (prema briselskom vremenu). Prijave se podnose elektronski.

 

Više informacija i dokumenti za prijavu: http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=5774&lang=en&title=ERASMUS%20for%20Young%20Entrepreneurs


*Zemlje sudionice:
 

 1. Zemlje članice EU
 2. EEA zemlje: Lihtenštajn i Norveška
 3. Zemlje kandidati: Hrvatska, Makedonija, Island, Crna Gora i Turska
 4. Albanija, Izrael i Srbija (sudionice Programa za konkurentnost i inovacije)