ENERGETSKI INSTITUT HRVOJE POŽAR ORGANIZIRA OBUKU O BIOPLINU U SKLOPU SAJMA MESAP 2009

ENERGETSKI INSTITUT HRVOJE POŽAR ORGANIZIRA OBUKU O BIOPLINU U SKLOPU SAJMA MESAP 2009

Uz organizacijsku potporu REDEA-e, Energetski Institit Hrvoje Požar organizira dvodnevnu obuku o bioplinu za poljoprivrednike i buduće operatere bioplinskih postrojenja.

Trening će se održati u sklopu sajma MESAP JESEN 2009, 21. i 22. studenog 2009. u dvorani C.

Početak i trajanje obuke:

Subota 21.11.2009. 10:30 – 16:00h
Nedjelja 22.11.2009. 10:30 – 14:00h

Trening će pružiti teoretsko i praktično znanje poljoprivrednicima i budućim operaterima bioplinskog postrojenja. Obuku će održati predavači koji dolaze iz različitog okruženja: znanstvenog, stručnog, teoretskog, praktičnog, nacionalnog i međunarodnog.

Program:

Trening će započeti s kratkim pregledom projekta IEE Big>East s obzirom da je trening jedna od aktivnosti po spomenutom projektu. Također, predstavit će se osnovni materijala obuke: Priručnik o bioplinu. Slijedit će uvod u proizvodnju plina iz poljoprivredne sirovine na čega će se nastaviti dva glavna predavanja o anaerobnoj digestiji i korištenju bioplina kao obnovljivog izvora energije. Prvi dan će završiti s pregledom koristi za poljoprivrednika i lokalnu zajednicu od proizvodnje i korištenja bioplina. Drugi dan treninga će započeti s kratkim pregledom na predavanja od prošlog dana, a nastavit će se s blokom predavanja na temu Komponente bioplinskog postrojenja, a za kraj će se podijeliti iskustvo u upravljanju bioplinskim postrojenjem.

Sudjelovanje na treningu je besplatno, a prijave se primaju do najkasnije 19. studenog 2009. (četvrtak) na tel: 040/ 395 586 ili na e-mail adresu:

petra.pavicic@redea.hr