ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA I KORIŠTENJE OIE U JAVNIM USTANOVAMA KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST ODGOJA I OBRAZOVANJA

ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA I KORIŠTENJE OIE U JAVNIM USTANOVAMA KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST ODGOJA I OBRAZOVANJA

Otvoren je poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva) „Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja od 22.11.2016. do 20.2.2017., koji se financira u okviru Operativnog programa Konkurentnost i Kohezija za razdoblje 2014.-2020, iz Europskog fonda za regionalni razvoj, nadležno tijelo je Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja.

Svrha poziva je provedba mjera energetske obnove i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora u kojima javne ustanove obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja koje će rezultirati smanjenjem potrošnje energije za grijanje/hlađenje kroz integrirani pristup.

Prijavitelji:

  1. Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su:
    a) vlasnici zgrada u kojima javne ustanove obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja i/ili
    b) osnivači javnih ustanova koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja
  2. Javne ustanove koje obavljaju djelatnost predškolskog odgoja, osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja te visokog obrazovanja (osnovne škole, srednje škole, učenički domovi, dječji vrtići, jaslice i visokoškolske ustanove) pod uvjetima:
    a) da su osnovane od strane jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i
    b) da su zgrade u kojima obavljaju navedenu djelatnost u njihovom vlasništvu ili u vlasništvu Republike Hrvatske odnosno jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

U okviru ovog Poziva osigurano je 152.000.000,00 kuna iz EFRR-a, a u slučaju iskorištenja sredstava postoji mogućnošću povećanja alokacije.

Minimalni iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektnom prijedlogu za provedbu mjera energetske učinkovitosti iznosi 80.000,00 kuna, a maksimalni iznos bespovratnih sredstava iznosi 5.200.000,00 kuna.

Više o natječaju i dokumentaciji pronaći ćete OVDJE.