EKO INOVACIJE: ODRŽAN INFO DAN I PROJEKTNI CAFFE

EKO INOVACIJE: ODRŽAN INFO DAN I PROJEKTNI CAFFE

U petak,  29. svibnja 2009., je u vijećnici Hrvatske gospodarske komore održan info dan i projektni caffe pod nazivom „CIP-Eko inovacije”, organiziran u suradnji s Izvršnom agencijom za konkurentnost i inovacije (EACI), Delegacijom Regije Valencija u Bruxellesu, te tvrtkom Europe for Business.
  
Svrha ovog događanja je bila:
• informirati hrvatske poduzetnike o natječaju Eko-inovacije, objavljenog u
  travnju ove godine
• objasniti mogućnosti financiranja projekata iz programa CIP Eko-inovacije
• prenošenje iskustava u predlaganju projekata iz programa CIP Eko-inovacije
• davanje savjeta za uspješno sudjelovanje u projektima predmetnog 
   natječaja
• pronalaženje partnera za zajedničke projekte (tzv., projektni caffe)
  
Glavni cilj ovog info dana je bio povećanje mogućnosti hrvatskog gospodarstva za sudjelovanje u EU programu CIP Eko-inovacije, te prikazivanje njegovog potencijala zainteresiranim europskim partnerima kako bi se poticala suradnja te stvarali konzorciji.
  
 
Eko-inovacije (Ecco-innovation) je podprogram unutar CIP-a (Competitiveness & Innovation Programme – Program za konkurentnost i inovacije) kojim EU želi poduprijeti inovativne proizvode, tehnologije i usluge kao i načine upravljanja ili poslovne metode,  čija će uporaba ili primjena značajno doprinijeti smanjenju zagađenja okoliša.
Natječaj Eko-inovacije za 2009. objavljen je 20. travnja 2009., a rok za predaju natječajnih prijava je 10.09.2009. u 17:00 sati (prema lokalnom vremenu u Brussels-u). Prihvatljivi prijavitelji su pravne osobe (favoriziraju se mala i srednja poduzeća) sa sjedištem u zemljama EU i zemljama koje sudjeluju u Ecco-innovation programu (među kojima i Hrvatska).
 
 
 
Natječaj prepoznaje 4 prioritetna područja:
·         Recikliranje
·         Zgradarstvo i graditeljstvo
·         Sektor hrane i pića
·         Zeleno poslovanje i zelena nabava
 
 
 
Budžet ovogodišnjeg natječaja je 30 milijuna eura, a odabrani projekti bit će sufinancirani do iznosa od 50% prihvatljivih troškova. Vrijeme trajanja projekta se mora isplanirati na maksimalno 36 mjeseci.
  
 
 
 

Službena internetska stranica Eco-innovation programa nalazi se na adresi:
 
 
gdje se nalaze  i poveznice na tekst natječaja kao i na svu potrebnu dokumentaciju te upute za prijavitelje.