EIF: PILOT-PROGRAM JAMSTAVA ZA RAZVOJ VJEŠTINA I OBRAZOVANJA

EIF: PILOT-PROGRAM JAMSTAVA ZA RAZVOJ VJEŠTINA I OBRAZOVANJA

“Skills and Education Pilot” je inicijativa Europskog investicijskog fonda (EIF) i Europske komisije, pokrenuta kako bi se potaknula ulaganja u obrazovanje, osposobljavanje i razvoj vještina.

Ova je inicijativa značajna u kontekstu učenja i osposobljavanja uz pomoć Erasmus+ Jamstva za studentske zajmove jer će pridonijeti ublažavanju ekonomskih posljedica pandemije koronavirusa na europske građane i poduzetnike.

EIF pruža odabranim financijskim posrednicima besplatno jamstvo s ograničenim prvim gubitkom (ili protugaranciju) stvarajući nove portfelje financiranja duga za prihvatljive skupine krajnjih korisnika. To zapravo znači da će krajnji korisnici koji ispunjavaju uvjete moći pristupiti financiranju duga u različitim oblicima (primjerice kroz zajmove, odgođena plaćanja, zajmove povezane s primanjima). Europska unija će financiranje duga jamčiti putem namjenskih financijskih posrednika (primjerice financijske institucije, sveučilišta, centri za stručno osposobljavanje). Zahvaljujući jamstvima krajnji korisnici moći će lakše pristupiti financiranju, i to pod povoljnijim uvjetima.

Svrha je ovog pilot-programa preko odabranih financijskih posrednika pružati potporu sljedećim krajnjim korisnicima:

  • pojedincima– studentima i učenicima koji se žele nastaviti obrazovati i razvijati svoje vještine na visokim učilištima, u strukovnom osposobljavanju, cjeloživotnom učenju i drugim oblicima obrazovanja, pa i digitalnim putem. U sklopu pilot-programa podržavat će se i mobilnost polaznika koji pohađaju obrazovne programe u nekoj drugoj državi članici.
  • europskim poduzećima koja su se aktivno uključila u transformaciju vještina tako što ulažu u razvoj svojih zaposlenika, čime se poboljšava konkurentnost i produktivnost poduzeća, a radna mjesta ostaju sigurna.
  • europskim organizacijama koje rade u području razvoja vještina, osposobljavanja i obrazovanja ili osmišljavaju projekte u tom području i čiji je cilj znatno poboljšati cijeli raspon sustava obrazovanja, osposobljavanja i razvoja vještina, među ostalim i digitalnim putem. U toj su kategoriji i vrtići i druge ustanove za rani odgoj i obrazovanje.

U prvoj fazi provedbe inicijative, objavljen je poziv za financijske posrednike. Za razliku od Erasmus+ jamstava za studentske zajmove, na poziv za financijske posrednike se mogu prijaviti i nefinancijske ustanove, poput visokih učilišta ili centara za strukovno obrazovanje i osposobljavanje kako bi omogućili svojim polaznicima stjecanje znanja i vještina.

Na poveznicama u nastavku preuzmite dokumente i prijavite svoj interes EIF-u do 31. listopada 2020.

Preuzeto s internet stranice AMPEU.