EDUKACIJE U SKLOPU PROTPROGRAMA V. ZA 2014 GODINU

EDUKACIJE U SKLOPU PROTPROGRAMA V. ZA 2014 GODINU

Kao regionalni koordinator Regionalna razvojna agencija Međimurje REDEA d.o.o. već treću godinu zaredom organizira edukacije u okviru Potprograma V Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije MRRFEU “Jačanje ljudskih potencijala na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini za učinkovitu pripremu i korištenje fondova EU”. Edukacije su prvenstveno namijenjene jedinicama lokalne i regionalne samouprave, javnim institucijama i razvojnim agencijama. U ljetnom razdoblju održat će se 2 edukacije: Državne potpore i EU fondovi te Priprema projekata prihvatljivih za financiranje iz fondova Europske unije. Nastavak edukacija slijedi u rujnu, a cijeli program provedbe edukacija trajat će do sredine studenoga.


Sve edukacije će se održati u vremenu od 9 do 17 sati, a cjelokupan raspored edukacija je sljedeći:

Datum

Napomene

Naziv seminara

Mjesto održavanja

Rok za prijavu

2. 7. 2014.

 

Državne potpore i EU fondovi

Čakovec

1. 7. 2014.

8. – 14. 7. 2014.

8. – 10. 7. – edukacija

11. i 14. 7. – projektne

                       klinike

Priprema projekata prihvatljivih za financiranje iz fondova Europske unije (*ISKLJUČIVO za institucije s područja LAG-a Mura – Drava)

Prelog

4. 7. 2014.

10. – 11. 9. 2014.

 

Financijsko upravljanje i kontrola provedbe projekata financiranih iz fondova Europske unije

Čakovec

8. 9. 2014.

25. 9. 2014.

 

Programi Europske unije

Čakovec

23. 9. 2014.

1.– 2. 10. 2014.

 

Strateško planiranje kao osnovica za pripremu projekata

Čakovec

29. 9. 2014.

13. – 17. 10. 2014.

13. -16. 10. – edukacija

17. 10. – projektne

                 klinike

Vještine upravljanja projektom – Project management

Čakovec

10. 10. 2014.

23. – 24. 10. 2014.

29. – 30. 10. 2014.

23. i 29. 10. – edukacije

24. i 30. 10. – projektne

                         klinike

Edukacije o EU fondovima za potrebe gospodarstva

Čakovec

21. 10. 2014.

27. 10. 2014.

11. – 17. 11. 2014.

11. – 13. 11. – edukacija

14. i 17. 11. – projektne

                         klinike

Priprema projekata prihvatljivih za financiranje iz fondova Europske unije

mjesto će biti naknadno definirano

7. 11. 2014.

 

NAPOMENA: Postoji mogućnost promjena datuma održavanja pojedinih seminara o čemu ćete pravovremeno biti obaviješteni.

 

Molimo Vas da obratite pažnju na rokove za prijavu  za pojedini seminar. Osoba za kontakt je Sandra Majsan. Ispunjenu prijavnicu pošaljite na: sandra.majsan@redea.hr.