EDUKACIJA ZA JAVNE SLUŽBENIKE O PRIPREMI I PROVEDBI EU PROJEKATA

EDUKACIJA ZA JAVNE SLUŽBENIKE O PRIPREMI I PROVEDBI EU PROJEKATA

U sklopu projekta „Podrška unaprjeđenju i daljnjem jačanju sustava izobrazbe za europske strukturne i investicijske fondove na regionalnoj i lokalnoj razini“ Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije, uz tehničku pomoć Projekt jednako razvoj d.o.o., Algebra d.o.o. i Pučko otvoreno učilište Algebra, organizira besplatne edukacije u svrhu izgradnje ljudskih kapaciteta na regionalnoj i lokalnoj razini za jače povlačenje sredstava iz europskih strukturnih i investicijskih fondova.

Edukacija će se održati u Zagrebu od 6. do 8. lipnja 2017. Edukacija je namijenjena za ciljnu skupinu službenika u tijelima lokalne i područne samouprave te djelatnika lokalnih i područnih javnih tijela te poduzeća i ustanova u javnom vlasništvu i ostale lokalne organizacije, uz uvjet da se bave djelatnostima od općeg gospodarskog interesa.

CILJEVI EDUKACIJE

Ciljevi edukacije prvog dana:

  1. MODUL 1 – Usvojiti osnove pravila financiranja, što uključuje i temeljne termine i vrste programa, kao i osnove te važnost strateškog planiranja
  2. MODUL 2 – Naučiti kako čitati natječaje, kriterije odabira i samostalno se informirati o prilikama za financiranje EU fondovima; naučiti samostalno procijeniti smije li se i treba li se projektna ideja prijaviti na natječaj

Ciljevi edukacije drugog dana:

  1. MODUL 3 – Naučiti osnove financijskog planiranja i upravljanja proračunom
  2. MODUL 4 – Usvojiti osnove pravila provedbe projekata, što uključuje i temeljne termine ključne za uspješnu provedbu projekata, kao i osnove državnih potpora

Ciljevi edukacije trećeg dana:

  1. MODUL 5 – Usvojiti osnovna pravila prihvatljivosti troškova u projektima i načinu upravljanja proračunom projekata i izradu izvještaja
  2. MODUL 6 – Usvojiti osnovne obveze planiranja i provođenja postupaka javne nabave

Za sve je polaznike osigurano:

  • ručak za vrijeme trajanja edukacija,
  • certifikat o završenom programu edukacije potpisan i ovjeren od strane odgovorne osobe Ugovaratelja, te
  • materijali za pohađanje edukacije.

Uvjet za dobivanje certifikata je pohađanje sva tri dana edukacije. Rok za prijavu na edukaciju je pomaknut na 30. svibanj 2017. Na edukaciju se može prijaviti maksimalno jedna osoba po organizaciji.

Za sve polaznike osigurani su također troškovi prijevoza i noćenja (ukoliko je potrebno), a više o dnevnom programu te sama prijava na edukaciju dostupna je OVDJE.