EDUKACIJA O NATURI 2000 I EU FONDOVIMA

EDUKACIJA O NATURI 2000 I EU FONDOVIMA

REDEA d.o.o. organizira jednodnevnu edukaciju o Naturi 2000 i EU fondovima namijenjenu isključivo javnim službenicima s područja Međimurske županije (zaposlenicima u tijelima lokalne i područne samouprave te drugim javnopravnim tijelima).

 

Edukacija će se održati 17. svibnja 2018. od 9 do 15 sati  

u multimedijskoj dvorani u Tehnološko-inovacijskom centru Međimurje

(Bana J. Jelačića 22 b, Čakovec).

 

Cilj ove edukacije je upoznati polaznike s ekološkom mrežom Natura 2000 i potencijalnim mogućnostima financiranja projekata unutar nje iz EU fondova. Što je to Natura 2000 u globalnom kontekstu predočit će sudionicima mr. sc. Siniša Golub, ravnatelj Javne ustanove za zaštitu prirode Međimurska priroda.  Djelatnici Javne ustanove. dr. sc. Mihaela Mesarić, stručna voditeljica ustanove i Zoran Šardi, mag. geogr., stručni suradnik za projekte zanimljivim predavanjima predočit će koja su područja obuhvaćena ekološkom mrežom i koje su aktivnosti unutar nje prihvatljive za provođenje, te koje mogućnosti financiranja projekata su dostupne.

 

Program edukacije dostupan je OVDJE.

 

Za sudjelovanje je potrebno ispuniti PRIJAVNICU najkasnije do 15. svibnja do 12 sati.. Za sve sudionike osigurani su radni materijali i osvježenja, a sudionici će po završetku edukacije dobiti Potvrdu o pohađanju edukacije.

Ova edukacija dio je aktivnosti projekta “Jačanje mreže podrške prijaviteljima i korisnicima ESI fondova u Međimurskoj županiji” koji provodi REDEA, a sufinanciran je sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj.