EDUKACIJA O DRŽAVNIM POTPORAMA ZA SLUŽBENIKE JAVNOPRAVNIH TIJELA

EDUKACIJA O DRŽAVNIM POTPORAMA ZA SLUŽBENIKE JAVNOPRAVNIH TIJELA

REDEA d.o.o. organizira jednodnevnu edukaciju o državnim potporama namijenjenu isključivo javnim službenicima s područja Međimurske županije (zaposlenicima u tijelima lokalne i područne samouprave te drugim javnopravnim tijelima).

Edukacija će se održati 26. listopada 2017. od 9 do 16 sati

u multimedijskoj dvorani u Tehnološko-inovacijskom centru Međimurje

(Bana J. Jelačića 22 b, Čakovec).

Cilj ove edukacije je upoznati polaznike s cijelim nizom informacija o državnim potporama – pojam, definicija, elementi državnih potpora, instrumenti za korištenje državnih potpora, kategorije državnih potpora, prijava potpore Europskoj komisiji, potpore izuzete od obveza prijave, dopuštene državne potpore, De minimis potpore, pojam poduzetnika i gospodarske djelatnosti, definiranje malog i srednjeg poduzetnika, politike potpora u Europskoj uniji u vrijeme financijske i ekonomske krize, reforma državnih potpora u Republici Hrvatskoj. Edukaciju će voditi Nikša Antica iz tvrtke Učilište EU projekti, tvrtke koja je do sada educirala preko 8.000 polaznika iz svih sektora. Program edukacije dostupan je OVDJE.

Za sudjelovanje je potrebno ispuniti PRIJAVNICU najkasnije do 23. listopada 2017. do 12 sati. Za sve sudionike osigurani su radni materijali i osvježenja, a sudionici će po završetku edukacije dobiti Potvrdu o pohađanju edukacije.

Ova edukacija dio je aktivnosti projekta “Jačanje mreže podrške prijaviteljima i korisnicima ESI fondova u Međimurskoj županiji” koji provodi REDEA, a sufinanciran je sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj.

Osoba za kontakt: Ana Mikulić, ana.mikulic@redea.hr, tel: 040 395 571

RK_TRAKICA_LOGIĆI