ECOINN DANUBE – VIRTUALNA PLATFORMA ZA EKO-INOVACIJE

ECOINN DANUBE – VIRTUALNA PLATFORMA ZA EKO-INOVACIJE

Javna ustanova REDEA partner je na projektu EcoInn Danube (Eco-Innovatively connected Danube Region) http://ecoinnovative.eu/about-us/, sufinanciran iz Programa transnacionalne suradnje INTERREG V-B Dunav 2014.-2020., koji u fokusu ima upravo inovacije. U okviru projekta uspostavili smo web platformu, Virtual Lab (VLab) s ciljem povezivanja potreba i rješenja u eko-inovacijama. VLab-om upravljaju partneri iz 13 zemalja Dunavske regije te je doseg potencijalno velik. Vaše rješenje/proizvod bi kroz ovaj kanal bio predstavljen još većem broju novih potencijalnih investitora/kupaca/istraživača.

Pozivamo sve koji imaju inovativno rješenje ili ponudu da se besplatno predstave na virtualnoj platformi – Virtual Lab-u! 

 

Svrha VLab-a je objašnjena na linku na kojem se nalazi i obrazac putem kojeg će vaše rješenje biti predstavljeno u VLab-u: http://ecoinnovative.eu/create-offer/supply/, dok kratak video o  platformi možete pogledati na sljedećoj poveznici: https://www.youtube.com/watch?v=p07qa91AVU4.

Obrazac prijave je vrlo jednostavan za popunjavanje te vam sam proces prijave neće oduzeti previše vremena (manje od 10 minuta), a ukoliko ćete imati dodatna pitanja, stojimo vam na raspolaganju.

 

Napominjemo da ulaskom u bazu projekata VLab-a projekta EcoInn Danube ne preuzimate nikakve financijske niti druge obaveze, te ukoliko vas potencijalni kupac/partner kontaktira nakon što pronađe vaše rješenje na platformi, vi ste  u daljnjoj komunikaciji slobodni postupati po vlastitoj želji i pravilima, bez obaveza prema VLab-u.

Nadamo se da vam se ideja sviđa i da ćete prijaviti vašu inovativnu tehnologiju u Virtual Lab.

Za dodatna pitanja i informacije kontaktirajte nas na: kristina.pevec@redea.hr ili telefonski 040 395 572.