E-SAVJETOVANJE: ZAKON O SUSTAVU STRATEŠKOG PLANIRANJA I UPRAVLJANJA RAZVOJEM

E-SAVJETOVANJE: ZAKON O SUSTAVU STRATEŠKOG PLANIRANJA I UPRAVLJANJA RAZVOJEM

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije otvara postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem.
Cilj savjetovanja je upoznati zainteresiranu javnost s namjerom donošenja novog Zakona koji će zajedno s podzakonskim aktima činiti pravnu osnovu budućeg sustava strateškog planiranja i upravljanja razvojem. Zakonom se uređuje sustav strateškog planiranja Republike Hrvatske i upravljanje javnim politikama odnosno priprema, izrada, provedba, izvještavanje, praćenje provedbe i učinaka te vrednovanje dokumenata strateškog planiranja za oblikovanje i provedbu javnih politika koje sukladno svojim nadležnostima izrađuju, donose i provode tijela javne vlasti.
Svoje primjedbe i prijedloge možete slati do 4. 8. 2017. putem sustava e-Savjetovanja.