E-SAVJETOVANJE: ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI

E-SAVJETOVANJE: ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI

Na portalu e-Savjetovanja objavljeno je Savjetovanje o Nacrtu prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, s Konačnim prijedlogom zakona. Savjetovanje je otvoreno do 23. studenog 2020., te se pozivaju svi zainteresirani na aktivno sudjelovanje do datuma zatvaranja savjetovanja.

Za aktivno sudjelovanje u javnim savjetovanjima potrebna je registracija u aplikaciju e-Savjetovanja.