E-SAVJETOVANJE: ZAKON O GRADNJI

E-SAVJETOVANJE: ZAKON O GRADNJI

Ministarstvo je u javno savjetovanje uputilo Nacrt Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji s Konačnim prijedlogom zakona. Zainteresirana javnost može se uključiti davanjem prijedloga, primjedbi i mišljenja najkasnije do 4. studenoga 2019. godine uz prethodnu registraciju, putem portala eSavjetovanja.
Zakonom o gradnji (»Narodne novine«, broj 153/13., 20/17 i 39/19.) u pravni poredak Republike Hrvatske prenesena je Direktiva 2010/31/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 19. svibnja 2010. o energetskoj učinkovitosti zgrada.

Navedena Direktiva je izmijenjena donošenjem Direktive (EU) 2018/844 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2018. o izmjeni Direktive 2010/31/EU o energetskim svojstvima zgrada i Direktive 2012/27/EU o energetskoj učinkovitosti. Radi implementacije predmetne direktive u nacionalno zakonodavstvo, potrebno je izmijeniti i dopuniti Zakon o gradnji.

Predloženim izmjenama propisuje se sljedeće:

  • utvrđuje se obveza donošenja Dugoročne strategije obnove za podupiranje obnove nacionalnog fonda zgrada u energetski visokoučinkovit i dekarboniziran fond zgrada do 2050. godine
  • utvrđuje se obveza donošenja programa energetske obnove zgrada, programa razvoja zelene infrastrukture u urbanim područjima te  programa razvoja kružnog gospodarenja prostorom i zgradama, za razdoblje od  2021. do 2030.
  • definiraju se pojmovi: dubinska obnova, energetski certifikat, energetska obnova zgrade, energetsko svojstvo zgrade, generator topline, Informacijski sustav energetskih certifikata (IEC), metodologija provođenja energetskog pregleda zgrade, mikro izolirani sustav, mjesto za punjenje, sustav automatizacije i upravljanja zgradom, tehnički sustav zgrade, ugovor o energetskom učinku, zgrada gotovo nulte energije, značajna obnova
  • uvode se odredbe vezane za standard gradnje zgrada gotovo nulte energije
  • definiraju se standardi za nove zgrade glede alternativnih sustava opskrbe energijom, te također za visokoučinkovite alternativne sustave opskrbe energijom, npr. zahtjeve za sustave u pogledu ukupnih energetskih svojstava, ispravne ugradnje i odgovarajućeg dimenzioniranja, podešavanja i nadzora tehničkih sustava zgrade,   zahtjeve vezane na postavljanje uređaja za samoregulaciju, zahtjeve za sustave automatizacije i upravljanje zgradama
  • promiče se elektromobilnost te uspostavljaju standardi infrastrukture za punjenje električnih vozila u zgradama  (e mobilnost)
  • pojednostavljuju se redoviti pregled sustava grijanja i  sustava  hlađenja ili klimatizacije u zgradi
  • određuje se obveza stavljanja barem agregiranih anonimnih podataka iz baze podataka energetskih certifikata na raspolaganje u statističke i istraživačke svrhe, te vlasniku zgrade
  • smanjuje se broj obveza i opseg dokumentacije osobama koje podnose zahtjev za izdavanje ovlaštenja za energetsko certificiranje zgrada
  • usklađuju se uvjeti propisani za izdavanje ovlaštenja i rad osoba ovlaštenih za certificiranje i osoba ovlaštenih za kontrolu energetskih certifikata

Donošenjem ovog Zakona prenosi se zakonodavstvo Europske unije u nacionalno zakonodavstvo, odnosno isto se usklađuje sa zakonodavstvom Europske unije. Ujednačavanjem i poboljšavanjem pojedinih odredbi Zakona o gradnji smanjuje se broj obveza i opseg dokumentacije osobama koje podnose zahtjev za izdavanje ovlaštenja za energetsko certificiranje zgrada, usklađuju se uvjeti propisani za izdavanje ovlaštenja i rad osoba ovlaštenih za certificiranje i osoba ovlaštenih za kontrolu energetskih certifikata te se stranim revidentima iz  Europskog gospodarskog prostora  omogućava prekogranično obavljanje poslova u Republici Hrvatskoj vezano za poslove kontrole projekata.

Zainteresirana javnost može se uključiti davanjem prijedloga, primjedbi i mišljenja najkasnije do 4. studenoga 2019. godine uz prethodnu registraciju, putem portala eSavjetovanja.

Tekst preuzet sa stranica Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja.