E SAVJETOVANJE: ZABRANA NEPOŠTENIH TRGOVAČKIH PRAKSI U LANCU OPSKRBE HRANOM

E SAVJETOVANJE: ZABRANA NEPOŠTENIH TRGOVAČKIH PRAKSI U LANCU OPSKRBE HRANOM

Na portalu esavjetovanja dostupan je Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom.

Ovim Prijedlogom zakona posljedično se treba nadograditi postojeći pravni okvir u skladu s odredbama Direktive koji će jasnim određivanjem nepoštenih trgovačkih praksi utjecati na ispravljanje postojećih poremećaja koji su poprimili formu uobičajenog poslovnog ponašanja

Savjetovanje je otvoreno do 1. 12. 2020. a možete mu pristupiti OVDJE.