E-SAVJETOVANJE ZA PROJEKTE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U PROIZVODNIM INDUSTRIJAMA

E-SAVJETOVANJE ZA PROJEKTE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U PROIZVODNIM INDUSTRIJAMA

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike na središnjem portalu za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na aplikaciji e-Savjetovanja započelo je savjetovanje o nacrtu Uputa za prijavitelje Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama“.

Poziv se planira u okviru Specifičnog cilja 4b1 – Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja OIE u proizvodnim/prerađivačkim industrijama, Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020. Ukupna vrijednost bespovratnih sredstva koja su na raspolaganju u okviru Poziva je 114 milijuna kuna, pri čemu najniži iznos koji se može dodijeliti pojedinačnom projektu iznosi 500 tisuća kuna, dok se pojedinačnom prijavitelju, za jedan ili više projekata, može dodijeliti najviše 20 milijuna kuna.

Poziv je namijenjen mikro, malim, srednjim i velikim privatnim poduzećima registriranim za obavljanje djelatnosti iz područja proizvodne industrije (primarno industrije željeza i čelika, obojenih metala, kemijske industrije, industrije stakla, keramike i građevinskog materijala, industrije ekstrakcije rude, tekstilne, industrije kože i odjeće, papirne industrije i tiska, inženjeringa, industrije drugih metala i druge, izuzev proizvodnje hrane i pića te duhanske industrije).

E-savjetovanje će biti otvoreno 30 dana. Objava Poziva planirana je tijekom srpnja, s rokom za dostavu projektnih prijedloga od 4 mjeseca.

Više: www.strukturnifondovi.hr