E-SAVJETOVANJE ZA POZIV RAZVOJ INFRASTRUKTURE PODUZETNIČKIH ZONA

E-SAVJETOVANJE ZA POZIV RAZVOJ INFRASTRUKTURE PODUZETNIČKIH ZONA

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta pokrenulo je provođenje e-Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za poziv “Razvoj infrastrukture poduzetničkih zona“. Zainteresirani korisnici mogu se uključiti u javno savjetovanje do 21. 12. 2016. na poveznici OVDJE.

Ovaj Poziv pokrenut je u okviru Prioritetne osi 3. „Poslovna konkurentnost“, Specifičnog cilja 3a2 „Omogućavanje povoljnog okruženja za osnivanje i razvoj poduzeća“ OPKK-a, financiranog sredstvima EFRR-a. Poziv je u skladu s Strategijom razvoja poduzetništva u Republici Hrvatskoj 2013.- 2020., NN 136/13, koja je u sklopu strateškog cilja 3. Promocija poduzetništva kao jednu od aktivnosti identificirala nužnost osiguranja pristupa kvalitetnoj infrastrukturi za poduzetnike.

Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem otvorenog trajnog Poziva na dostavu projektnih prijava. Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 64.500.000,00 HRK. Najniži iznos bespovratnih sredstava po projektu je 20.000,00 HRK, a najviši 200.000,00 HRK.

Predmet Poziva su ulaganja u izgradnju zajedničke osnovne infrastrukture poduzetničkih zona poput cestovne infrastrukture, javne rasvjete, vjetrobrana, podzemne i nadzemne mrežne infrastrukture i sl. Svrha (cilj) Poziva je razvoj i poboljšanje kvalitete i dostupnosti infrastrukture poduzetničkih zona poticanjem ulaganja u takvu infrastrukturu u područjima gdje postoji potreba za proširenjem postojeće zajedničke  infrastrukture zona s ciljem  privlačenja investicija i stvaranja mogućnosti za otvaranje novih radnih mjesta. Prihvatljivi prijavitelji u smislu ovog Poziva su jedinice lokalne/područne (regionalne) samouprave sukladno Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i Zakonu o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj.