E-SAVJETOVANJE ZA NATJEČAJ „POVEĆANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI I KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE U USLUŽNOM SEKTORU (TURIZAM, TRGOVINA)“

E-SAVJETOVANJE ZA NATJEČAJ „POVEĆANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI I KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE U USLUŽNOM SEKTORU (TURIZAM, TRGOVINA)“

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike pokrenulo je e-savjetovanje za natječaj „Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u uslužnom sektoru (turizam, trgovina)“. Svrha poziva je poduprijeti provedbu mjera energetske učinkovitosti i/ili mjera za korištenje obnovljivih izvora energije koje će u energetski troškovnoj cjelini poduzeća registriranog za obavljanje djelatnosti turizma i/ili trgovine dovesti do smanjenja potrošnje isporučene energije od minimalno 20% u odnosu na referentnu isporučenu energiju odnosno u odnosu na potrošnju isporučene energije prije provedbe mjera.

Savjetovanje omogućuje svim potencijalnim prijaviteljima, kao i najširoj zainteresiranoj javnosti da svojim prijedlozima i sugestijama doprinesu kvaliteti natječajne dokumentacije. Poziva se zainteresirana javnost da svoje prijedloge i komentare na predloženi Nacrt Uputa dostave OVDJE.

Rok za dostavu mišljenja i komentara je najkasnije do 28. 02. 2018. godine.