E-SAVJETOVANJE: SLATKOVODNI RIBOLOV

E-SAVJETOVANJE: SLATKOVODNI RIBOLOV

Na portalu e-savjetovanja dostupna su dva savjetovanja s javnošću vezana uz slatkovodni ribolov:

Prijedlog pravilnika o gospodarskom ribolovu u slatkovodnom ribarstvu

Predloženim prijedlogom Pravilnika obuhvaćena je cjelokupna problematika vezana uz obavljanje gospodarskog ribolova na slatkim, kopnenim vodama Republike Hrvatske, odnosno na rijekama Savi i Dunavu, te se propisuje obrazac, sadržaj povlastice za gospodarski ribolov, zahtjev za izdavanje povlastice, oblik, sadržaj i način vođenja upisnika o izdanim povlasticama, program i način polaganja ribarskog ispita u slatkovodnom ribarstvu i visina naknade za rad u povjerenstvu, obrazac i način izdavanja uvjerenja o položenom ribarskom ispitu te oblik, sadržaj i način vođenja upisnika izdanih uvjerenja o položenom ribarskom ispitu, konstrukcijsko-tehnička obilježja, označavanje, način upotrebe i namjena pojedinih vrsta ribolovnih alata i opreme za ribolov, oblik, sadržaj i način vođenja popisa ulova u gospodarskom ribolovu, oblik, sadržaj i način dostavljanja podataka o ulovu u gospodarskom ribolovu, dopuštena godišnja količina zadržanog ulova u gospodarskom ribolovu po ribolovnim područjima i pojedinim vrstama riba, broj povlastica po ribolovnim područjima u kojima je dopušteno obavljanje gospodarskog ribolova, visina iznosa i način uplate godišnje naknade za gospodarski ribolov i oblik i način vođenja evidencije o uplatama naknade za gospodarski ribolov i obrazac izvješća o uplati naknade za gospodarski ribolov.

Savjetovanje je otvoreno do: 5.11.2021.

Više informacija možete pogledati OVDJE.

Prijedlog pravilnika o granicama i površini ribolovnih područja i ribolovnih zona za slatkovodni ribolov te o dopuštenosti i ograničenjima ribolova

Predloženim prijedlogom Pravilnika  određuju se granice ribolovnih područja i ribolovnih zona na ribolovnim vodama Republike Hrvatske na kojima je dopušteno obavljanje sportskog ribolova, granice ribolovnih područja i ribolovnih zona na ribolovnim vodama Republike Hrvatske na kojima je dopušteno obavljanje gospodarskog ribolova, način označavanja granica ribolovnih područja i ribolovnih zona, način vođenja upisnika ribolovnih područja i ribolovnih zona u elektroničkom obliku te dopuštenost i ograničenje ribolova unutar propisanih granica ribolovnih voda, ribolovnih zona i ribolovnih područja u dijelu inundacijskog područja pokrivenog vodom, u dunavcima i koritu vodotoka.

Savjetovanje je otvoreno do: 5.11.2021., a više informacija možete vidjeti OVDJE.