E-SAVJETOVANJE O POZIVU “PODRŠKA SOCIJALNOM UKLJUČIVANJU I ZAPOŠLJAVANJU MARGINALIZIRANIH SKUPINA”

E-SAVJETOVANJE O POZIVU “PODRŠKA SOCIJALNOM UKLJUČIVANJU I ZAPOŠLJAVANJU MARGINALIZIRANIH SKUPINA”

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku je na središnjem portalu za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja objavilo Nacrt ključnih elemenata ESF Otvorenog trajnog poziva na dostavu projektnih prijedloga “Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina”.

Poziv se planira u okviru  OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., Prioritetne osi 2: Socijalno ukjlučivanje, Specifičnog cilja 9.i.1.: Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti kroz promociju integracije na tržište rada i socijalne integracije ranjivih skupina, i borbe protiv svih oblika diskriminacije.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću traje do 10. 7. 2017.

Objava Poziva na dostavu projektnih prijedloga očekuje se tijekom kolovoza 2017.

Više informacija možete vidjeti OVDJE.