E-SAVJETOVANJE: NACIONALNI PROGRAM ZA MLADE 2020. – 2024.

E-SAVJETOVANJE: NACIONALNI PROGRAM ZA MLADE 2020. – 2024.

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku na portalu e-Savjetovanje objavilo je NACRT NACIONALNOG PROGRAMA ZA MLADE ZA RAZDOBLJE OD 2020. DO 2024. Nacionalni program za mlade za razdoblje od 2020. do 2024. je dokument kojim se utvrđuju ciljevi, prioritetna područja i mjere javnih politika za mlade usmjerene na poboljšanje uvjeta i kvalitete života mladih ljudi u društvu punom izazova.

Cijeli tekst Nacrta dostupan je na slijedećoj poveznici

https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=13290