E-SAVJETOVANJE: MJERA 14 DOBROBIT ŽIVOTINJA

E-SAVJETOVANJE: MJERA 14 DOBROBIT ŽIVOTINJA

Otvoreno je e-savjetovanje za Nacrt Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2018. godinu gdje je dodana podtočka „Mjera 14 Dobrobit životinja“. 

S obzirom na to da se radi o vrlo zahtjevnoj mjeri, korisnici su obvezni završiti izobrazbu iz područja dobrobiti životinja u trajanju od minimalno 4 sata u godini. Ovo je osobito važno kako bi se izbjeglo moguće nepoštivanje obveza koje rezultira sankcijama i umanjenjem potpore. Izobrazba je besplatna, a provodi je Hrvatska poljoprivredno-šumarska savjetodavna služba.

Kako bi se mogla pratiti i kontrolirati provedba propisanih obveza, potrebno je voditi evidenciju na propisanim obrascima.  U evidencijski obrazac je potrebno redovito unositi sve tražene podatke, kako bi iz evidencije bilo jasno da se poštuju propisane obveze

Obvezno razdoblje za provedbu M14 je jedna kalendarska godina no u 2018. godini obvezno razdoblje iznimno započinje od datuma podnošenja zahtjeva za ulazak u sustav potpore i traje do 31.12.2018.

Kod tipa operacije 1.1. Plaćanja za dobrobit životinja u govedarstvu (DŽG) minimalni broj uvjetnih grla (dalje u tekstu: UG) za koje možete ostvariti potporu iznosi 4.

Kod tipa operacije 1.2. Plaćanja za dobrobit životinja u svinjogojstvu (DŽS) minimalni broj UG za koje možete ostvariti potporu iznosi 5

Kod tipa operacije 1.3. Plaćanja za dobrobit životinja u peradarstvu (DŽP) minimalni broj UG za koje možete ostvariti potporu iznosi 5

VAŽNO! Obavezno je da se na cijelom gospodarstvu koje je definirano JIBG-om, u uzgoju i držanju pojedine kategorije životinja, pridržavate propisanih obveza prema odabranom zahtjevu. To znači da ne možete birati da li ćete se pridržavati dobrobiti u cijelom objektu, dijelu objekta ili samo u nekoliko objekata nego se odabrani zahtjev dobrobiti za pojedinu kategoriju životinja obvezno provodi na cijelom gospodarstvu definiranom JIBG-om.

Svoje primjedbe možete dati na esavjetovanje.

Više informacija možete saznati OVDJE.