E-SAVJETOVANJA DO 31. 1. 2019.

E-SAVJETOVANJA DO 31. 1. 2019.

Izmjene i dopune Zakona o lovstvu

Na portalu esavjetovanje objavljeno je savjetovanje s javnošću o izmjenama i dopunama Zakona o lovstvu. Cilj koji se namjerava postići je da se kroz odgovarajuće izmjene i dopune posebnih propisa koji uređuju djelokrug inspekcijskih poslova koji se prenose na novoustrojeno inspekcijsko tijelo odnosno Državni inspektorat, izbjegne pojava pravnih praznina u postupanju inspekcijskih službi u sklopu Državnog inspektorata od 1. travnja 2019. godine, a sve u svrhu osiguravanja pravilnog, učinkovitog i djelotvornog funkcioniranja državne uprave u upravnim područjima koje je Državni inspektorat preuzeo od pojedinih središnjih tijela državne uprave.

Svoje primjedbe i mišljenja možete slati do 31.1.2019.

Više informacija možete vidjeti OVDJE.


Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o šumskom reprodukcijskom materijalu

Na portalu esavjetovanje objavljeno je savjetovanje s javnošću o izmjenama i dopunama Zakona o šumskom reprodukcijskom materijalu.

Cilj ovog Zakona je usklađenje s odredbama Zakona o Državnom inspektoratu kojima se uređuju poslovi objedinjenih gospodarskih inspekcija u sastavu Državnog inspektorata. Ocjenjuje se da će objedinjavanje inspekcijskih poslova preuzetih u djelokrug Državnog inspektorata osigurati učinkovitije obavljanje inspekcijskih poslova i koherentnije djelovanje u nadzoru primjene propisa te pridonijeti djelotvornijem korištenju financijskih i drugih sredstava rada.

Svoje primjedbe i mišljenja možete slati do 31.1.2019.

Više informacija možete vidjeti OVDJE.


Zakon o izmjeni Zakona o provedbi Uredbe (EZ) br. 2003/2003 o gnojivima

Na portalu esavjetovanje objavljeno je savjetovanje s javnošću o izmjenama i dopunama Zakona o provedbi Uredbe (EZ) br. 2003/2003 o gnojivima.

Cilj koji se namjerava postići jest omogućiti da se kroz odgovarajuće izmjene i dopune posebnih propisa koji uređuju djelokrug inspekcijskih poslova koji se prenose na novoustrojeno inspekcijsko tijelo odnosno Državni inspektorat, izbjegne pojava pravnih praznina u postupanju inspekcijskih službi u sklopu Državnog inspektorata od 1. travnja 2019. godine, konkretnije poljoprivredne inspekcije, a sve u svrhu osiguravanja pravilnog, učinkovitog i  djelotvornog funkcioniranja državne uprave u upravnim područjima koje je Državni inspektorat preuzeo od pojedinih središnjih tijela državne uprave.

Svoje primjedbe i mišljenja možete slati do 31.1.2019.

Više informacija možete vidjeti OVDJE.


Zakon o izmjeni Zakona o gnojivima i poboljšivačima tla

Na portalu esavjetovanje objavljeno je savjetovanje s javnošću o izmjenama i dopunama Zakona o izmjeni Zakona o gnojivima i poboljšivačima tla.

Cilj koji se namjerava postići jest omogućiti da se kroz odgovarajuće izmjene i dopune posebnih propisa koji uređuju djelokrug inspekcijskih poslova koji se prenose na novoustrojeno inspekcijsko tijelo odnosno Državni inspektorat, izbjegne pojava pravnih praznina u postupanju inspekcijskih službi u sklopu Državnog inspektorata od 1. travnja 2019. godine, konkretnije poljoprivredne inspekcije, a sve u svrhu osiguravanja pravilnog, učinkovitog i  djelotvornog funkcioniranja državne uprave u upravnim područjima koje je Državni inspektorat preuzeo od pojedinih središnjih tijela državne uprave.

Svoje primjedbe i mišljenja možete slati do 31.1.2019.

Više informacija možete vidjeti OVDJE.


Zakon o uskladištenju i skladišnici za žitarice i industrijsko bilje

Na portalu esavjetovanje objavljeno je savjetovanje s javnošću o izmjenama i dopunama Zakona o uskladištenju i skladišnici za žitarice i industrijsko bilje.

Izradom Nacrta prijedloga predmetnog zakona uskladit će se odredbe Zakona o  uskladištenju i skladišnici za žitarice i industrijsko bilje sa Zakonom o državnom inspektoratu. Usklađenje s odredbama Zakona o Državnom inspektoratu kojima se uređuju poslovi objedinjenih gospodarskih inspekcija u sastavu Državnog inspektorata. Ocjenjuje se da će objedinjavanje inspekcijskih poslova preuzetih u djelokrug Državnog inspektorata osigurati učinkovitije obavljanje inspekcijskih poslova i koherentnije djelovanje u nadzoru primjene propisa te pridonijeti djelotvornijem korištenju financijskih i drugih sredstava rada.

Svoje primjedbe i mišljenja možete slati do 31.01.2019.

Više informacija možete vidjeti OVDJE.