E-SAVJETOVANJA DO 21. KOLOVOZA 2019.

E-SAVJETOVANJA DO 21. KOLOVOZA 2019.

Na portalu eSavjetovanja dostupan je novi nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o pružanju usluga u turizmu, s konačnim prijedlogom zakona.

Savjetovanje je otvoreno do 21. kolovoza 2019., a sva zainteresirana javnost može se aktivno uključiti u savjetovanje dostavom primjedbi i prijedloga uz pomoć elektroničke aplikacije e-Savjetovanja na sljedećoj poveznici.

 

Na portalu eSavjetovanja dostupan je novi nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, s konačnim prijedlogom zakona.

Savjetovanje je otvoreno do 21. kolovoza 2019., a sva zainteresirana javnost može se aktivno uključiti u savjetovanje dostavom primjedbi i prijedloga uz pomoć elektroničke aplikacije e-Savjetovanja na sljedećoj poveznici.