E-SAVJETOVANJA DO 2. 2. 2019.

E-SAVJETOVANJA DO 2. 2. 2019.

Zakon o izmjeni Zakona o službenim kontrolama

Na portalu esavjetovanje objavljeno je savjetovanje s javnošću o izmjenama i dopunama Zakona o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja

Ovim Zakonom namjeravaju se uskladiti odredbe Zakona o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja s reformskom mjerom objedinjavanja inspekcija u Državnom inspektoratu sukladno Nacionalnom programu reformi 2018. i Zakonom o Državnom inspektoratu.

Svoje primjedbe i mišljenja možete slati do 01.02.2019.

Više informacija možete vidjeti OVDJE.


Zakon o izmjeni Zakona o zaštiti životinja

Na portalu esavjetovanje objavljeno je savjetovanje s javnošću o izmjenama i dopunama Zakona o izmjeni Zakona o zaštiti životinja.

Ovim Zakonom namjeravaju se uskladiti odredbe Zakona o zaštiti životinja s reformskom mjerom objedinjavanja inspekcija u Državnom inspektoratu sukladno Nacionalnom programu reformi 2018. i Zakonom o Državnom inspektoratu.

Željeni ishod postići će se stupanjem na snagu Zakona o izmjeni Zakona o zaštiti životinja, tj. 1. travnja 2019. godine.

Svoje primjedbe i mišljenja možete slati do 02.02.2019.

Više informacija možete vidjeti OVDJE.


Zakon o izmjeni Zakona o provedbi uredbi Europske unije o zaštiti životinja

Na portalu esavjetovanje objavljeno je savjetovanje s javnošću o izmjenama i dopunama Zakona o provedbi uredbi Europske unije o zaštiti životinja.

Uskladit će se odredbe Zakona o provedbi uredbi Europske unije o zaštiti životinja s reformskom mjerom objedinjavanja inspekcija u Državnom inspektoratu sukladno Nacionalnom programu reformi 2018. i Zakonom o Državnom inspektoratu.

Svoje primjedbe i mišljenja možete slati do 02.02.2019.

Više informacija možete vidjeti OVDJE.