E-SAVJETOVANJA DO 1.2.2019.

E-SAVJETOVANJA DO 1.2.2019.

Na portalu esavjetovanje, dostupana su tri obrasca prethodne procjene. Radi se o:

  • Nacrtu prijedloga zakona o izmjeni Zakona o informiranju potrošača o hrani. Cilj koji se namjerava postići jest omogućiti da se kroz odgovarajuće izmjene i dopune posebnih propisa koji uređuju djelokrug inspekcijskih poslova koji se prenose na novoustrojeno inspekcijsko tijelo, odnosno Državni inspektorat, izbjegne pojava pravnih praznina u postupanju inspekcijskih službi u sklopu Državnog inspektorata od 1. travnja 2019. godine, konkretnije poljoprivrednih i veterinarskih inspektora Ministarstva poljoprivrede te  sanitarnih inspektora Ministarstva zdravstva, a sve u svrhu osiguravanja pravilnog, učinkovitog i  djelotvornog funkcioniranja državne uprave u upravnim područjima koje je Državni inspektorat preuzeo od navedenih središnjih tijela državne uprave. Savjetovanje je otvoreno do 1.2.2019. Više informacija možete vidjeti OVDJE.
  • Nacrtu prijedloga zakona o izmjeni Zakona o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu. Potrebno je urediti zakonske odredbe vezane za provedbu inspekcijskog nadzora na način da se iste u dijelu propisanog postupanja poljoprivredne inspekcije odgovarajuće usklade s normativnim rješenjima Zakona o Državnom inspektoratu (Narodne novine, broj: 115/18) kojim se, među ostalim, uređuje ustrojstvo Državnog inspektorata te ovlasti i dužnosti inspektora pri provedbi inspekcijskog nadzora. Savjetovanje je otvoreno do 1.2.2019. Više informacija možete vidjeti OVDJE.
  • Nacrtu prijedloga zakona o izmjenama Zakona o provedbi Uredbe (EZ) br. 1107/2009 o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja. Radi provedbe Zaključka Vlade RH o smanjenju broja agencija i dr. od 2. kolovoza 2018. i promjene naziva Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo u Hrvatsku agenciju za poljoprivredu i hranu. Potrebno je urediti zakonske odredbe vezane uz djelokrug inspekcijskih poslova koje obavljaju poljoprivredni inspektori Ministarstva poljoprivrede, a koji se prenose na novoustrojeno inspekcijsko tijelo, odnosno Državni inspektorat. Savjetovanje je otvoreno do 1.2.2019. Više informacija možete vidjeti OVDJE.