E-BROŠURA KORAK PO KORAK ZA KORISNIKE BESPOVRATNIH SREDSTAVA OP „KONKURENTNOST I KOHEZIJA“

E-BROŠURA KORAK PO KORAK ZA KORISNIKE BESPOVRATNIH SREDSTAVA OP „KONKURENTNOST I KOHEZIJA“

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU) izradila je e-brošuru naziva „Korak po korak“.

Brošura je namijenjena korisnicima bespovratnih sredstava u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ te opisuje osnovne korake u provedbi projekta tijekom kojih korisnici i SAFU usko surađuju i daje pregled obveza i odgovornosti obiju strana.

Brošuru možete preuzeti OVDJE.