DRŽAVNE POTPORE: DJELOVANJE U SKLADU S PRAVILIMA ILI SANKCIJE!

DRŽAVNE POTPORE: DJELOVANJE U SKLADU S PRAVILIMA ILI SANKCIJE!

Bez obzira govorimo li o potpori kroz projekt EU ili kroz redovno poslovanje, državne potpore su oblik financijske pomoći koje mogu dovesti u povlašteni položaj primatelja pomoći (npr. poduzetnika ili obrtnika). Davatelj potpore može biti grad, općina, županija ili bilo koje javno tijelo u slučaju kada npr. prodaje parcele u poslovnoj zoni po cijeni nižoj od tržišne ili kada snizi cijenu komunalnog doprinosa za investitora i slično. Takvih postupaka ima mnogo i postoji opasnost narušavanja tržišnog natjecanja što je zabranjeno. Stoga je bitno razumjeti i prepoznati državne potpore bez obzira jeste li davatelj ili primatelj potpore. Pridružite nam se na seminaru o državnim potporama koju organizira Regionalna razvoja agencija Međimurje REDEA d.o.o.

SEMINAR: DRŽAVNE POTPORE

Mjesto održavanja radionice:
Tehnološko-inovacijski centar Međimurje, Bana Josipa Jelačića 22B

Vrijeme održavanja radionice:
10. studenoga 2015.
od 9 do 16 sati

Predavač je iskusni stručnjak u području državnih potpora g. Marko Maček (Državna škola za javnu upravu/HBOR).

Radionica je namijenjena prvenstveno jedinicama lokalne i regionalne samouprave i javnim institucijama. Program radionice možete preuzeti OVDJE, a prijavni obrazac OVDJE Sudjelovanje na radionici je besplatno. Molimo da vaše sudjelovanje prijavite najkasnije do 9. studenoga 2015. do 10 sati slanjem prijavnog obrasca na adresu: izabela.balog@redea.hr ili pozivom na broj 040/395 580.

Ovo je jedna u nizu edukacija koje Regionalna razvojna agencija Međimurje REDEA d.o.o. organizira u okviru  programa  „Jačanje ljudskih potencijala na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini za učinkovitu pripremu i korištenje fondova Europske unije“ za 2015. godinu sufinanciranog od  Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije.