DRŽAVNA NAGRADA ZA VOLONTIRANJE 2020.

DRŽAVNA NAGRADA ZA VOLONTIRANJE 2020.

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je Poziv za prijavu kandidata/kandidatkinja za dodjelu Državne nagrade za volontiranje u 2020. godini. Državna nagrada za volontiranje je najviše priznanje u Republici Hrvatskoj koje se dodjeljuje za volontiranje, doprinos promicanju volonterstva i druge volonterske aktivnosti.

Pozivaju se zainteresirane fizičke i pravne osobe da podnesu prijave s prijedlozima kandidata/kandidatkinja koji su u 2020. godini, sukladno Zakonu o volonterstvu (Narodne novine, broj 58/07 i 22/13), doprinijeli razvoju i afirmaciji volonterstva u Republici Hrvatskoj.

Državna nagrada za volontiranje u 2020. godini dodjeljuje se u sljedećim kategorijama: volonter/volonterka, koordinator/koordinatorica volontiranja, organizator volontiranja i organizator volontiranja koji razvija inovativnu praksu u volontiranju.

Rok za slanje prijava je 11. studenoga 2020. godine.

Više: Poziv za prijavu kandidata/kandidatkinja za dodjelu Državne nagrade za volontiranje u 2020. godini

Ostali natječaji:

Natječaj za dodjelu “Nagrade za promicanje prava djeteta” u 2020. godini.

Poziv za prijavu kandidata/kandidatkinja za dodjelu Državne nagrade za volontiranje u 2020. godini.

Poziv za prijavu kandidata/kandidatkinja za dodjelu Državne nagrade za humanitarni rad u 2020. godini.